Actueel nieuws

Pagina:1|2|3|...|47|

Rijksweg Horn

g 19 j 2018

Aan: College van B&W CC: Cie Fysiek Heythuysen, 18 januari 2018 Betreft: Omgeving Rijksweg Horn Geacht College, Mijn aandacht werd gevraagd voor de situatie rond de Rijksweg in Horn. Deze keer betrof het niet primair de verkeersveiligheid en de reconstructie van de Rijksweg maar de planologische...

Kandidaten Ronduit Open

Verkiezingen Gemeenteraad Leudal 21 maart 2018

o 18 r 2017

Nadat eerder bestuur en fractie van Ronduit Open Stan Backus als lijsttrekker hebben voorgedragen is in de Algemene Ledenvergadering unaniem de kandidatenlijst vastgesteld voor deelname aan de verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Leudal op 21 maart 2018. Stan Backus is daarmee verkozen tot lijsttrekker namens Ronduit Open. Samen...

Verkiezingsprogramma Ronduit Open 2018-2022

Voor verkiezingen gemeenteraad Leudal op 21 maart 2018

n 28 b 2017

Op 20 november 2017 heeft de algemene ledenvergadering van Ronduit Open het verkiezingsprogramma vastgesteld. Een commissie, samengesteld uit fractieleden en bestuursleden, heeft op basis van de beginselen en partijprogramma van Ronduit Open een helder verkiezingsprogramma opgesteld. De normen en waarden waarvoor Ronduit Open staat zijn...

Brief met vragen aan Rekenkamer

Rekenkamer verschaft onjuiste informatie aan de Raad

n 28 b 2017

De Rekenkamer van de gemeente Leudal Postbus 3008 6093 ZG Heythuysen Onderwerp: rekenkamerbrief Ontwikkeling Park Leudal Oost Haler, 26/28 november 2017 Geachte Rekenkamer, Uw brief van 15 november jl. over de ontwikkeling van Park Leudal Oost is voor mij aanleiding om te reageren omdat er nogal stellige...

Locatie extra ledenvergadering Ronduit Open

Gemeenschapshuis Trefcentrum, Kerkstraat 2a te Kel

; 18 b 2017

Beste lezer. Mocht er onduidelijkheid zijn over de locatie voor de extra Ledenvergadering van Ronduit Open voor de verkiezingen 2018? Deze wordt op maandag 20 november 2017 gehouden in het Gemeenschapshuis Trefcentrum, Kerkstraat 2a te Kelpen-Oler. Aanvang om 19:30 uur.

Mogelijke vestiging LIVAR bedrijf Kelpen Oler

n 31 e 2017

Aan: College van B&W Leudal Betreft: vestiging LIVAR varkensbedrijf aan de Begijnhofweg te Kelpen Oler Heythuysen, 31 oktober 2017 Geacht College, Naar ik verneem bestaat het voornemen aan de Begijnhofweg te Kelpen Oler (nabij huisnummer 7) bestaande stallen om te bouwen tot een LIVAR-bedrijf. In dat...

Gebrekkig functioneren Plangroep

g 20 e 2017

Aan: College van B&W van Leudal Griffier Heythuysen, 20 oktober 2017 Betreft: functioneren Plangroep Geacht College, Geachte Griffier, Graag vraag ik uw aandacht voor het functioneren van Plangroep. Deze organisatie is door de gemeente Leudal ingehuurd op het terrein van schuldhulpverlening en...

Pinautomaat Ell

g 20 e 2017

Raadslid Jordi Custers heeft vragen gesteld over de pinautomaat in Ell. Zoals bekend is die indertijd ernstig beschadigd. Het herstel laat achter wel erg lang op zich wachten. Vandaar dat Jordi het College heeft gevraagd naar de stand van zaken en in het bijzonder naar de termijn waarbinnen de pinautomaat weer wordt hersteld.

Beleid bij plaatsen verwijsborden niet helder

o 02 e 2017

Aan: College van B&W Leudal Betreft: verwijzingen naar instanties en ondernemers Heythuysen, 26 september 2017 Geacht College, Wederom kreeg ik klachten over het beleid van de gemeente met betrekking tot verwijsborden naar instanties en ondernemers. Het blijkt dat er vanuit de gemeente onderling tegengestelde...

Persbericht naar aanleiding handelwijze Sociaal Leudal

d 27 f 2017

PERSBERICHT Eind 2016 besloten de raadsleden Flinsenberg en Kierkels en het commissielid Engelen uit Ronduit Open te stappen. Wij hebben ze toen als Ronduit Open verzocht om hun zetels ter beschikking te stellen aan de partij waaraan ze toebehoorden. Met ongeveer 210 stemmen in totaal hadden ze naar onze mening geen enkel recht om...

Pagina:1|2|3|...|47|