Bestuur

De vereniging Ronduit Open heeft een bestuur met de volgende samenstelling:
 
Dhr. René Strijbosch (voorzitter)
Dhr. Jacques Beeren (penningmeester en ledenadministratie)
Mevr. Marianne Bultman (lid)
Dhr. Maan Hermans (lid)
Dhr. Chretien Wetemans (lid)
 
 
Contactgegevens bestuur:
Adres: Tuulshoek 44, 6093 CR Heythuysen
Telefoon 06 1714 3293
 
U kunt ook een bericht sturen, navigeer daarvoor naar de rubriek "Contact"
 
Voor politieke onderwerpen wordt u verzocht contact op te nemen met de fractieleden.
De gegevens van de fractieleden kunt u vinden in de rubriek "Fractie/Commissieleden".