Historie

Natuurgebied LeudalDe Politieke Vereniging Ronduit Open is eind 1981 opgericht. Dat gebeurde op het moment dat 2 plaatselijke partijen, die tot op dat moment een belangrijke rol hadden gespeeld, samengingen in het CDA. Een van de zittende raadsleden, Guy Bannier, nam toen het initiatief om een lokale partij op te richten.

In 1982 nam Ronduit Open voor het eerst deel aan de verkiezingen met als resultaat 2 zetels. In 1986 werden 3 zetels behaald en bij de verkiezingen eind 1990 behaalde Ronduit Open 5 zetels. Vanaf 1991 maken ook de vroegere gemeenten Baexem en Grathem na een herindeling deel uit van de gemeente Heythuysen. Bij de verkiezingen in 1994 behaalde Ronduit Open 7 (van de 15) zetels. Datzelfde resultaat werd bereikt in 1998.

Bij de verkiezingen in 2002 werden de inspanningen van Ronduit Open door de kiezers beloond met 8 zetels.

Vanaf 1 januari 2007 is de gemeente Heythuysen opgegaan in de gemeente Leudal.

De gemeente Leudal is ontstaan na een herindeling van de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer.

Over programma en verkiezingscampagne werden afspraken gemaakt met lokale partijen uit de andere drie voormalige gemeenten. Op grond daarvan voerde Ronduit Open alleen campagne in de voormalige gemeente Heythuysen. Niettemin werden, ondanks de veel hogere kiesdeler, vier zetels behaald in de nieuwe Raad.

Al spoedig bleek dat zowel de standpunten als de opvattingen over politiek bedrijven tussen de plaatselijke partijen sterk uiteenliepen. Dat is medio 2008 aanleiding geweest voor Ronduit Open om zelfstandig door te gaan. Ronduit Open heeft vanaf de oprichting als uitgangspunt gekozen dat wat je tijdens verkiezingen aan burgers belooft ook na de verkiezingen moet worden nagekomen. Bovendien is Ronduit Open geen partij die gehoorzaam en kritiekloos achter eigen wethouders aanloopt en fouten en problemen toedekt. Dat is niet in het belang van de gemeente. Wij wensen ronduit en open politiek te bedrijven en voor onze standpunten uit te komen. Die opstelling van Ronduit Open is bij de verkiezingen in maart 2010 op een geweldige wijze beloond door de kiezers. Ondanks het feit dat een voormalig wethouder en lijsttrekker overstapte naar een andere partij nam het aantal zetels toe van 4 naar 7! Vanaf maart 2010 was Ronduit Open als gevolg van dit geweldige verkiezingsresultaat wederom in het College vertegenwoordigd. Joerie Minses werd loco-burgemeester en wethouder en vervulde die functies voortreffelijk en met grote inzet. Dat duurde tot begin 2013 toen het CDA om onbegrijpelijke redenen een bestuurscrisis veroorzaakte in Leudal.