Interessante links

Zie hier berichten over waterstanden.

 

www.vanmeernaarbeter.nl
Deze website bevat demografische informatie over krimp, over bevolkingsgroei, ontgroening, vergrijzing voor Limburg. (per gemeente en zelfs per gemeentekern), en over wonen, welzijn en mobiliteit.
 
www.leudal.nl ( gemeente Leudal)
Via deze link kunt u voor informatie terecht op de website van de gemeente Leudal
 
www.vkkl.nl (Vereniging kleine kernen Limburg)
De VKKL is een organisatie die opkomt voor de belangen en de leefbaarheid van de Kleine Kernen in Limburg met als doel ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in kleine kernen behouden blijft en verbeterd wordt wanneer en waar dit nodig is. U vindt op onze site o.a. informatie over de organisatie, projecten, taken en enkele publicaties zoals de Kleine Kernen Krant Limburg en een doe-het-zelfgids voor dorpen en kleine kernen..
 
www.kennisplatformbewoners.nl
Deze website is een initiatief van het Kennisplatform Bewonersinitiatieven van kleine kernen in Noord Brabant, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland. Het kennisplatform biedt de mogelijkheid om kennis en informatie vast te leggen en uit te wisselen en wil bewoners stimuleren om nieuwe initiatieven op te pakken. Het Kennisplatform is een initiatief van de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant en is in augustus 2006 gestart in samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen Limburg. De Vereniging Kleine Kernen Gelderland heeft zich in juli 2007 aangesloten.
 
www.midden-limburg.eu .( gebiedsontwikkeling midden Limburg )
Welkom op de website van de regio Midden-Limburg. Hier wordt u op de hoogte wordt gehouden van de gebiedsontwikkelingen binnen de regio.
 
www.wmoraadleudal.nl
Dit is de website van de Wmo-raad, officieel adviesorgaan, ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal.
Deze website heeft als doelstelling informatie te verstrekken betreffende de stand van zaken en ontwikkelingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeente Leudal.
 
www.leudal.net
Leudal.net is de website over alle bezienswaardigheden in en rond de Midden-Limburgse gemeente Leudal. Met uit-tips, mooie wandel- en fietsroutes en verrassende foto's.
 
www.natuurlijkleudal.nl
Deze website biedt tal van tips op het gebied van ontspanning of inspiratie in het prachtige landelijke Leudal?
 
www.3ml.nl
website voor de radio- en televisiezender voor Midden-Limburg. Deze zender verzorgt onder meer de raadsvergaderingen van de gemeente Leudal.
 
www.l1.nl
Deze website informeert u over het laatste nieuws in Limburg en radio- en tv-programma’s.
 
www.limburger.nl
Deze website informeert u over het laatste nieuws in Limburg met een aparte verwijzing naar nieuwspagina voor Roermond en Weert.