Lid worden

Wilt u lid worden van Ronduit Open? Het kost maar € 5,00 per jaar!

Het kan zijn dat u zich kunt vinden in de wijze waarop Ronduit Open politiek bedrijft en in onze standpunten. Misschien wilt u onze politieke vereniging steunen. In dat geval nodigen we u uit lid te worden van Ronduit Open. 

Dat kan via onze fractieleden of bestuursleden of  door een bericht te sturen via de pagina "Contact". 

De contributie is vastgesteld op minimaal € 5,00 per jaar. U bent vrij om meer bij te dragen. De gehele opbrengst van contributies, bijdragen van raadsleden en giften worden gebruikt voor de communicatie met burgers. 

Voor het geval u de activiteiten van Ronduit Open wilt steunen, gelieve dan uw bijdrage over te maken naar ons rekeningnummer:

NL66 RABO 012 22 24 396 Rabobank Maas en Leudal ten name van Ronduit Open.