Mededelingen

Pagina:1|2|3|

Locatie extra ledenvergadering Ronduit Open

Gemeenschapshuis Trefcentrum, Kerkstraat 2a te Kel

; 18 b 2017

Beste lezer. Mocht er onduidelijkheid zijn over de locatie voor de extra Ledenvergadering van Ronduit Open voor de verkiezingen 2018? Deze wordt op maandag 20 november 2017 gehouden in het Gemeenschapshuis Trefcentrum, Kerkstraat 2a te Kelpen-Oler. Aanvang om 19:30 uur.

Stan Backus wordt voorgedragen als lijsttrekker Ronduit Open

d 06 f 2017

Stan Backus Lijsttrekker Ronduit Open Het bestuur en de fractie van Ronduit Open hebben Stan Backus unaniem voorgedragen als lijsttrekker van Ronduit Open voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente Leudal. Stan laat weten trots te zijn op deze unanieme voordracht. Op maandag 20 november is er een extra...

Nieuwsbrieven ook weer op website van Ronduit Open

d 06 f 2017

De nieuwsbrieven die recent zijn verschenen staan ook weer op deze website. Klik boven in het menu op [Ronduit Open] en vervolgens op [Nieuwsbrief] om de nieuwsbrieven te lezen. Of klik hier Wist u dat Ronduit Open ook actief is op Facebook? Ga naar onze pagina en "like" de pagina. Klik hier voor de Facebook-pagina van Ronduit...

Een nieuwe Nieuwsbrief van Ronduit Open

a 08 r 2017

Nieuwsbrief Ronduit Open juni 2017 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Heeft u belangstelling in de lokale politiek van de gemeente Leudal? Dan is een actieve rol binnen onze lokale partij Ronduit Open wellicht voor u weggelegd. Ronduit Open kiest voor een afweging van de baten en lasten, duidelijk...

Nieuwsbrief Ronduit Open maart 2017

g 07 u 2017

Ronduit Open Nieuwsbrief 2017 – 1 (Maart 2017) U kunt ook de Nieuwsbrief in PDF formaat lezen, klik dan hier Een greep uit de activiteiten van Ronduit Open in de eerste drie maanden van dit jaar. Volg Ronduit Open verder via media als leudal.nieuws.nl, 3ML, 1Leudal, de website, youtube en facebook van Ronduit Open. De volgende...

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

a 23 n 2017

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Nu de verkiezingscampagnes voor de landelijke verkiezingen voorbij zijn gaan we ons richten op de gemeenteraadsverkiezingen voor Leudal, gepland op 21 maart 2018. Heeft u belangstelling in de politiek en wilt u in de lokale politiek uw inbreng hebben? Dan is een actieve rol in de...

Brief aan raadslid Flinsenberg

De uitspraken van Flinsenberg in 1 Leudal vragen om reactie

; 14 j 2017

Leudal, 14 januari 2017 Geachte heer Flinsenberg, In 1Leudal van 11 januari spuide u gal en kritiek over de interne gang van zaken binnen Ronduit Open en noemt u de kritische opmerkingen die in de raadsvergadering van 1 november waren gemaakt over het functioneren van een groep ambtenaren de druppel die u en de heer Kierkels...

Persbericht n.a.v. vertrek Kierkels en Flinsenberg

a 01 r 2016

Leudal, 1 december 2016 Persbericht De Fractie Ronduit Open heeft kennisgenomen van het besluit van de raadsleden Flinsenberg en Kierkels om de Fractie te verlaten en op eigen titel verder te gaan vanwege de manier waarop enkele fractieleden politiek bedrijven. De Fractie...

Algemene Beschouwingen Ronduit Open

z 06 b 2016

Algemene Beschouwingen van Ronduit Open 1 november 2016 Voorzitter, ik wil namens Ronduit Open onze dank uitspreken aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze gemeente. Er is vooruitgang geboekt, maar er is ook nog een hoop werk aan de winkel. Op beleidsniveau zijn er recent bij bijeenkomsten met betrekking tot...

Fractievergaderingen vanaf nu op woensdagen

z 02 e 2016

Met ingang van 5 oktober zullen de openbare fractievergaderingen niet langer meer op donderdag maar op woensdag gehouden worden. Uiteraard blijft u van harte welkom deze vergaderingen bij te wonen. De aanvang blijft 19.30 uur, locatie blijft Gemeentehuis Leudal in Heythuysen.

Pagina:1|2|3|