Nieuws

Pagina:1|2|3|...|62|

Pijpleiding gevaarlijke stoffen over grondgebied Leudal

d 13 a 2019

Geacht College, Heel graag ontvang ik nadere informatie over de mogelijke gevolgen van de aanleg en gebruik van een nieuw buizentracé voor transport van gevaarlijke stoffen van en naar Rotterdam. Ik meen dat realisering van dit project ook deels betrekking heeft op het grondgebied van Leudal. 1. Is het College betrokken bij het hierover...

Woningbouwbeleid

Vragen van Evert Franzen aan College

d 13 a 2019

Geacht College, Tijdens de laatste raadsvergadering hebben wij, Ronduit Open, een tweetal punten doorgeschoven naar de commissie Fysiek. De onderstaande vragen stellen wij in de commissie en we willen er bovenop gaan zitten! Wij hebben in de Raad en in de Cie meerdere malen aangedrongen op concretisering van het woningbouwbeleid. -...

Centrum Heythuysen

d 13 a 2019

Met betrekking tot het centrum van Heythuysen wil ik graag een antwoord op de volgende vragen en aandachtspunten: De vastgestelde centrumvisie Heythuysen zou tussentijds worden geëvalueerd. Wanneer kunnen we deze tegemoet zien? Ik vraag bijzondere aandacht voor het verblijfsgebied tussen grofweg de Past. V. Crugtenlaan en het...

Zorgen Fusietraject scholen Hunsel Ittervoort Neeritter

Een bericht van Jordi Custers

g 18 j 2019

Fusietraject basisschool moet verbeteren Ronduit Open betreurt het enorm dat de betrokken ouders uit Ittervoort en Neeritter in recente mailwisseling aan hebben gegeven niet goed geïnformeerd te worden door de medezeggenschapsraden van basisschool de Schakel Ittervoort en Sint Lambertus Neeritter. Er wordt geschreven over een...

Naamgeving straat cq. plein Burgemeester Peeters Roggel en Neer

g 18 j 2019

Aan: College van B&W van Leudal Presidium CC: Griffie Heythuysen, 18 januari 2019 Betreft: Uitvoering besluit mbt Burgemeester Peeters Geacht College, Geacht Presidium, Ik vraag uw aandacht voor het volgende. Vanuit Roggel werd ik benaderd met het verzoek te bevorderen...

Onderzoek Jeugdzorg

g 18 j 2019

Aan: College van Leudal Cc: Rekenkamer Leudal Betreft: jeugdzorg Heythuysen, januari 2019 Geacht College, De Limburger berichtte op 12 januari jl. over tekortschietende budgetten voor de jeugdzorg. Een dag eerder ontvingen we een brief van de gezamenlijke Rekenkamers van Leudal, Nederweert en Weert die onderzoek gaan...

Privacybeleid Ronduit Open

n 25 r 2018

In lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt Ronduit Open voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en waarborgen van uw privacy. Hoe wij dat doen hebben we opgenomen in ons privacybeleid. Kijk hier voor ons privacybeleid. Heeft u vragen of opmerkingen daarover? Gebruik het contactformnulier of neem...

Aankoop pand Huskens, Grathem

d 19 r 2018

Aankoop perceel Huskens, Grathem Ronduit Open heeft ingestemd met de aankoop van het perceel van voormalig transportbedrijf Huskens aan de markt in Grathem. Hierdoor verdwijnt er definitief een milieuhinderlijk bedrijf uit de kern van Grathem en verbetert er de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om in te kunnen stemmen met het...

De relatie tussen Raad en College in Leudal

Een voorstel om tot betere verhoudingen te komen

g 30 b 2018

Aan: Raad Leudal Cc: College Heythuysen, 28 november 2018 Betreft: functioneren Raad in relatie met College Beste dames, heren, Op 27 november jl. woonde ik als toehoorder de vergadering bij van de Commissie Fysiek. Daarin kwamen, zoals gewoonlijk, tal van zaken aan de orde. Nu gaat het mij niet om...

Ontwikkelingen N280

; 24 b 2018

N 280 De mededeling van gedeputeerde Geurts dat hij 150 tot 200 miljoen tekort (op een bedrag van 350 miljoen euro) komt om alle infrastructurele projecten te financieren heeft voor de nodige beroering gezorgd. Het lijkt erop dat hij de regie over het dossier is kwijtgeraakt. Inmiddels heeft hij verzekerd dat de N 280 nabij...

Pagina:1|2|3|...|62|