Nieuws

Pagina:1|2|3|...|63|

Overlast Omgeving Rijksweg Horn

; 20 e 2018

Aan: College van Leudal Betreft: Overlast Rijksweg Horn Heythuysen, 17 oktober 2018 Geacht College, Alweer geruime tijd geleden vroeg ik uw aandacht voor overlast die bewoners aan de Rijksweg te Horn ondervinden vanwege bedrijven in de directe omgeving. Het was en is mijn overtuiging dat deze...

Nieuwe Nieuwsbrief Ronduit Open is uit!

d 17 e 2018

Vandaag is de nieuwe Nieuwsbrief Ronduit Open verschenen. Inmiddels nummer 3 van 2018. Ga naar Ronduit Open > Nieuwsbrief of klik https://www.ronduitopen.nl/nieuwsbrief Reacties zijn uiteraard welkom.

Vergunning voor Zonneweide Heythuysen afgewezen

d 10 e 2018

Geen vergunning voor project Zonneweide in Heythuysen De fractie Ronduit Open heeft met genoegen kennis genomen van het besluit van het College om geen vergunning te verlenen voor de aanleg van een project met zonnepanelen op 40 ha nabij het voormalige KI-station in Heythuysen. Dat besluit kende een vreemde...

Brief aan Richard Verheul om zijn raadszetel terug te geven

; 16 r 2018

Heyhuysen, 16 juni 2018 Zoals wellicht bekend heeft Richard Verheul recent ervoor gekozen de fractie van Ronduit Open te verlaten. Op meerdere verzoeken van Ronduit Open om in gesprek te komen over de ontstane situatie heeft Richard Verheul niet gereageerd. Daarmee laat hij Ronduit Open geen andere keuze dan een verzoek te doen om - in...

Wethouders nieuwe college gekozen, benoemd en beëdigd.

z 03 r 2018

Op dinsdag 29 mei is het nieuwe college benoemd. Nadat het coalitie akkoord is gepresenteerd zijn de 5 wethouders gekozen, benoemd en beëdigd. De wethouders zijn Arno Walraven en Piet Verlinden (Samen Verder), Robert Martens (D66) en Stan Backus en Mart Janssen (Ronduit Open). Drie wethouders keren terug (Arno, Piet en Stan), twee...

Maan Hermans versterkt bestuur Ronduit Open

z 27 a 2018

Het bestuur van Ronduit Open verwelkomt Maan Hermans in haar gelederen. Maan woont in Heythuysen en is 21 jaar oud. Hij volgt de studie Rechtsgeleerdheid aan de universiteit in Maastricht. In zijn vrije tijd speelt Maan handbal en is in verschillende functies in de handbalwereld actief, waaronder bestuurslid van VIOS en...

Een coalitie-akkoord voor Samen Verder, Ronduit Open en D66

g 25 a 2018

Persbericht 22 mei 2018 Samen Verder, Ronduit Open en D66 bereiken akkoord. Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn tot een coalitieakkoord gekomen. De afgelopen week heeft de ambtelijke organisatie het akkoord financieel doorgerekend en team communicatie heeft de eindredactie en vormgeving van het akkoord voor rekening...

Samen Verder in gesprek met Ronduit Open en D66 in Leudal

Dagblad de Limburger, 3 april 2018 - Remco Koumans

n 03 u 2018

De politieke partij Samen Verder gaat in Leudal de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een nieuwe coalitie met Ronduit Open en D66. ,,Partijen hebben in een eerste gespreksronde aangegeven waar hun voorkeur lag en dat levert nu deze optie op’’, laat Michel Graef, fractievoorzitter van Samen Verder weten. Samen Verder...

Uitnodiging voor de ledenvergadering Ronduit Open op 23 april 2018

z 01 u 2018

Beste leden Van Ronduit Open, Graag wil het bestuur u hierbij als lid van Ronduit Open uitnodigen voor de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar. Ook zal er een bestuursverkiezing plaatsvinden. De ledenvergadering...

Pagina:1|2|3|...|63|