Nieuws

Pagina:1|2|3|...|59|

Nieuwsbrief, jaargang 10, nummer 2

g 30 ; 2019

Lees die nieuwste nieuwsbrief van Ronduit Open. Klik hier of kijk onder RonduitOpen, Nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief, jaargang 10, nummer 1

z 24 n 2019

Er is een nieuwe nieusbrief. Inmiddels al jaargang 10, nummer 1. Kijk in de sectie https://www.ronduitopen.nl/nieuwsbrief of klik hier om de nieuwsbroef direct te lezen.

De toekomst van het Samen Zorgen Huis

d 13 n 2019

De toekomst van het Samen Zorgen Huis Op 12 maart moest de Raad een besluit nemen om garant te staan voor een lening aan het samen Zorgen Huis van 850.000 euro. Over de toekomst van het Samen Zorgen Huis (SZH) bestaan ernstige zorgen. Diverse eerdere besluiten van de Raad om het SZH te ondersteunen hebben onvoldoende effect gehad....

Woningbouwplannen in Haler

Raadslid Gerry Teeuwen reageert op mededeling van College

o 25 a 2019

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal Haler, 24 februari 2019 Onderwerp: Wensen en bedenkingen ten aanzien van de uitkomsten enquête woningbouw in Haler. Geacht colege, Op 12 februari 2019 heeft U de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van een enquête onder inwoners van Haler en...

Pijpleiding gevaarlijke stoffen over grondgebied Leudal

d 13 a 2019

Geacht College, Heel graag ontvang ik nadere informatie over de mogelijke gevolgen van de aanleg en gebruik van een nieuw buizentracé voor transport van gevaarlijke stoffen van en naar Rotterdam. Ik meen dat realisering van dit project ook deels betrekking heeft op het grondgebied van Leudal. 1. Is het College betrokken bij het hierover...

Woningbouwbeleid

Vragen van Evert Franzen aan College

d 13 a 2019

Geacht College, Tijdens de laatste raadsvergadering hebben wij, Ronduit Open, een tweetal punten doorgeschoven naar de commissie Fysiek. De onderstaande vragen stellen wij in de commissie en we willen er bovenop gaan zitten! Wij hebben in de Raad en in de Cie meerdere malen aangedrongen op concretisering van het woningbouwbeleid. -...

Centrum Heythuysen

d 13 a 2019

Met betrekking tot het centrum van Heythuysen wil ik graag een antwoord op de volgende vragen en aandachtspunten: De vastgestelde centrumvisie Heythuysen zou tussentijds worden geëvalueerd. Wanneer kunnen we deze tegemoet zien? Ik vraag bijzondere aandacht voor het verblijfsgebied tussen grofweg de Past. V. Crugtenlaan en het...

Zorgen Fusietraject scholen Hunsel Ittervoort Neeritter

Een bericht van Jordi Custers

g 18 j 2019

Fusietraject basisschool moet verbeteren Ronduit Open betreurt het enorm dat de betrokken ouders uit Ittervoort en Neeritter in recente mailwisseling aan hebben gegeven niet goed geïnformeerd te worden door de medezeggenschapsraden van basisschool de Schakel Ittervoort en Sint Lambertus Neeritter. Er wordt geschreven over een...

Naamgeving straat cq. plein Burgemeester Peeters Roggel en Neer

g 18 j 2019

Aan: College van B&W van Leudal Presidium CC: Griffie Heythuysen, 18 januari 2019 Betreft: Uitvoering besluit mbt Burgemeester Peeters Geacht College, Geacht Presidium, Ik vraag uw aandacht voor het volgende. Vanuit Roggel werd ik benaderd met het verzoek te bevorderen...

Onderzoek Jeugdzorg

g 18 j 2019

Aan: College van Leudal Cc: Rekenkamer Leudal Betreft: jeugdzorg Heythuysen, januari 2019 Geacht College, De Limburger berichtte op 12 januari jl. over tekortschietende budgetten voor de jeugdzorg. Een dag eerder ontvingen we een brief van de gezamenlijke Rekenkamers van Leudal, Nederweert en Weert die onderzoek gaan...

Pagina:1|2|3|...|59|