Nieuws

Centrum Heythuysen

d 13 a 2019 - Berry Hermans, raadslid namens Ronduit Open

Met betrekking tot het centrum van Heythuysen wil ik graag een antwoord op de volgende vragen en aandachtspunten:

  1. De vastgestelde centrumvisie Heythuysen zou tussentijds worden geëvalueerd. Wanneer kunnen we deze tegemoet zien?
  2. Ik vraag bijzondere aandacht voor het verblijfsgebied tussen grofweg de Past. V. Crugtenlaan en het voormalige gemeentehuis met vooral aandacht voor de verkeersintensiteit, verkeersveiligheid en het wild parkeren en de “zachte” gebruikers zoals voetgangers en fietsers.
  3. Is het College van mening dat de centrumvisie nog actueel genoeg is of behoeft deze bijstelling? Welke maatregelen worden overwogen om leegstand tegen te gaan, dan wel te beperken?
  4. Het overleg tussen de gemeente en de BIZ vertegenwoordigers blijkt moeizaam te verlopen. Men ervaart het als frustrerend dat relatief eenvoudige voorstellen van de BIZ vereniging, niet worden opgepakt. Een voorbeeld is het voorstel voor enkele zebrapaden. Wat is het college voornemens om hier aan te doen?
  5. De meerwaarde van de BIZ is door het college onderkend middels een jaarlijkse subsidie. Is het college van mening dat alleen financiële ondersteuning voldoende is?
  6. Kan de gemeente voorschrijven waar op privéterrein invalidenparkeerplaatsen moeten komen en de afmetingen daarvan bepalen ?
     
  7. Met vriendelijke groeten, Berry Hermans, Raadslid Ronduit Open, Leudal.