Nieuws

De toekomst van het Samen Zorgen Huis

d 13 n 2019 - Thieu Wagemans

De toekomst van het Samen Zorgen Huis

Op 12 maart moest de Raad een besluit nemen om garant te staan voor een lening aan het samen Zorgen Huis van 850.000 euro. Over de toekomst van het Samen Zorgen Huis (SZH) bestaan ernstige zorgen. Diverse eerdere besluiten van de Raad om het SZH te ondersteunen hebben onvoldoende effect gehad. Inmiddels is door de gemeente reeds meer dan 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld maar dat blijkt onvoldoende. De zorgen hebben vooral te maken met de vraag of het SZH in staat is om op termijn tot een sluitende exploitatie te komen. Daarover bestaan ernstige twijfels. De positie van het SZH is zwak. Men beschikt nauwelijks over eigen vermogen en bij iedere tegenvaller moet men de gemeente om ondersteuning vragen. Tegelijkertijd hebben we waardering voor de doelstelling van het SZH en het vele werk van vrijwilligers. Om de toekomst van het SZH te verzekeren is naar onze mening nodig dat de basis en de structuur van het SZH aanzienlijk wordt versterkt. Er moeten partijen gaan deelnemen die in staat zijn de risico's te dragen en die ook de interne organisatie kunnen versterken. Het is nu tezeer een kwestie van goede bedoelingen en mooie intenties. Al in 2014 hebben we aan de Raad voorgesteld dat er harde afspraken en overeenkomsten nodig zijn alvorens de gemeente geld beschikbaar stelt. Dat voorstel werd toen door alle andere partijen afgewezen. Helaas gebeurde dat ook op 12 maart jl. Men uitte allerlei zorgen maar men verbond er geen consequenties aan. Men trok ook geen lering uit de ervaringen in de afgelopen 5 jaar. Al in 2014 werd toegezegd dat er overeenkomsten moesten komen met bijvoorbeeld zorginstellingen, verzekeringsinstellingen en woningcorporaties.  Daar is helemaal niets van terechtgekomen. Dat was voor ons de reden om nu opnieuw en met nog meer overtuiging te pleiten scherpe voorwaarden te stellen aan de garantstelling voor de lening: eerst harde overeenkomsten en anders geen garantstelling. Als je ongerust bent over de toekomst van het SZH moet je in onze ogen maatregelen nemen om die zorgen weg te nemen. Dat geldt zeker omdat de gemeente er anders veel geld bij inschiet. Als het SZH niet van de grond komt verspeelt de gemeente Leudal nu al ongeveer 1,5 miljoen aan overheidsgeld. Het is onze overtuiging dat het voor de continuiteit van het SZH beter en nodig  was en is wanneer de Raad deze keer had doorgepakt, stevige en harde voorwaarden had gesteld en het niet bij mooie intenties had gelaten. Maar .... meerderheidsbesluiten moeten we accepteren, ook als we het er niet mee eens zijn.       

Het College gaat nu zijn best doen en we zullen zien waar het toe leidt.