Nieuws

Naamgeving straat cq. plein Burgemeester Peeters Roggel en Neer

g 18 j 2019 - Thieu Wagemans

 

 

 

Aan:  

College van B&W van Leudal

Presidium

CC: Griffie

Heythuysen, 18 januari 2019

Betreft: Uitvoering besluit mbt Burgemeester Peeters

 

Geacht College, Geacht Presidium,

 

Ik vraag uw aandacht voor het volgende.

Vanuit Roggel werd ik benaderd met het verzoek te bevorderen dat een door de Raad van de gemeente Roggel en Neer genomen besluit tot uitvoering zou komen. Het betreft het besluit dat als blijk van waardering voor het functioneren van Burgemeester Peeters zijn naam zou worden vastgelegd, bijvoorbeeld door een straat of plein naar hem te vernoemen. Mijn ervaringen als lid van de toenmalige Stuurgroep Herindeling waarvan Burgemeester Peeters voorzitter was, kunnen dat besluit slechts extra onderbouwen.

Bij navraag werd mij bevestigd dat het een raadsbesluit betrof. Nu, zoveel jaar later, achtte men het tijd dat dit besluit zou worden uitgevoerd. Ik sluit mij daar graag bij aan.   

Er werd ook een concrete suggestie gedaan, namelijk de brug in het centrum van Roggel naar Burgemeester Peeters te vernoemen. Natuurlijk zullen er meerdere opties zijn en ik laat de uiteindelijke keuze graag aan u over en vertrouw erop dat spoedig de vereiste actie zal worden ondernomen.

Met vriendelijke groet,

Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open Leudal