Nieuws

Pijpleiding gevaarlijke stoffen over grondgebied Leudal

d 13 a 2019 - M. Wagemans

Geacht College,

Heel graag ontvang ik nadere informatie over de mogelijke gevolgen van de aanleg en gebruik van een nieuw buizentracĂ© voor transport van gevaarlijke stoffen van en naar Rotterdam. Ik meen dat realisering van dit project ook deels betrekking heeft op het grondgebied van Leudal. 

1. Is het College betrokken bij het hierover gevoerde overleg? Op welke wijze? 

2. Zijn de zorgen over mogelijke gevolgen voor het grondgebied van Leudal reeds kenbaar gemaakt bij het

Ministerie in Den Haag? 

Alvast dank voor reactie.

Met vriendelijke groet,

Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open