Nieuws

Woningbouwbeleid

Vragen van Evert Franzen aan College

d 13 a 2019

Geacht College,

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben wij, Ronduit Open, een tweetal punten doorgeschoven naar de commissie Fysiek.

De onderstaande vragen stellen wij in de commissie en we willen er bovenop gaan zitten!

Wij hebben in de Raad en in de Cie meerdere malen aangedrongen op concretisering van het woningbouwbeleid. - Welke stappen worden gezet om te komen tot bouw van sociale huurwoningen, woningen voor starters en voor senioren?  

- Welke concrete maatregelen worden genomen om de bouw in kleinere kernen te stimuleren?

- Hoe ziet het College de woningbehoefte van arbeidsmigranten, zowel tijdelijk als permanent, en welke concrete maatregelen worden genomen?

- Wanneer kunnen we concrete raadsvoorstellen tegemoet zien?

Kort en goed:  we willen via de bespreking in de Cie bevorderen dat we tot concrete afspraken komen en vervolgens via regelmatige tussenrapportages worden geïnformeerd  over de voortgang. We vinden het nu een beetje te stil aan het "front". 

 

Vriendelijke groeten,

Evert Franzen

Raadslid Ronduit Open