Nieuws

Zorgen Fusietraject scholen Hunsel Ittervoort Neeritter

Een bericht van Jordi Custers

g 18 j 2019

 

Fusietraject basisschool moet verbeteren

Ronduit Open betreurt het enorm dat de betrokken ouders uit Ittervoort en Neeritter in recente mailwisseling aan hebben gegeven niet goed geïnformeerd te worden door de medezeggenschapsraden van basisschool de Schakel Ittervoort en Sint Lambertus Neeritter. Er wordt geschreven over een onzorgvuldige procesgang vanwege onvolledige informatie en een gebrek aan transparante communicatie. In reactie hierop kwamen tegengeluiden vanuit de medezeggenschapsraad St. Lambertus Neeritter en SPOLT.

Al voordat een meerderheid van de gemeenteraad instemde met de locatie Hunsel werd uit brieven en inspreekreacties duidelijk dat het draagvlak vanuit Ittervoort en Neeritter onvoldoende was. Dit was de reden voorRonduit Open om geen locatievoorkeur uit te spreken in de betreffende raadsvergadering. Zolang er geen duidelijk onderzoek was gedaan naar het draagvlak voor de locatie Hunsel én Ittervoort kon er niet welonderbouwd een keuze gemaakt worden tussen beide locaties. Draagvlak was juist een overweging van de gehele gemeenteraad om in februari 2018 door te gaan met het project. De ouders bepalen of het fusieproject slaagt of niet. De ouders bepalen waar hun kinderen naar school gaan. Het is dan ook van groot belang dat, nu een meerderheid van de gemeenteraad een voorkeur heeft uitgesproken voor de locatie Hunsel, het traject richting een daadwerkelijke fusie voorspoedig verloopt. Dat lijkt nu allesbehalve het geval.

Er is door de recente mailwisseling een zeer ongewenste en onduidelijke situatie ontstaan die voor Ronduit Open aanleiding is om het proces van de ontwikkeling van een fusieschool te bespreken in de commissie Sociaal van maandag 21 januari. Wij hopen zo de verantwoordelijke wethouder te kunnen ondersteunen in de verbetering van het traject.

Jordi Custers, Raadslid en Fractieleider Ronduit Open