Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|...|59|

Privacybeleid Ronduit Open

n 25 r 2018

In lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt Ronduit Open voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en waarborgen van uw privacy. Hoe wij dat doen hebben we opgenomen in ons privacybeleid. Kijk hier voor ons privacybeleid. Heeft u vragen of opmerkingen daarover? Gebruik het contactformnulier of neem...

Aankoop pand Huskens, Grathem

d 19 r 2018

Aankoop perceel Huskens, Grathem Ronduit Open heeft ingestemd met de aankoop van het perceel van voormalig transportbedrijf Huskens aan de markt in Grathem. Hierdoor verdwijnt er definitief een milieuhinderlijk bedrijf uit de kern van Grathem en verbetert er de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om in te kunnen stemmen met het...

De relatie tussen Raad en College in Leudal

Een voorstel om tot betere verhoudingen te komen

g 30 b 2018

Aan: Raad Leudal Cc: College Heythuysen, 28 november 2018 Betreft: functioneren Raad in relatie met College Beste dames, heren, Op 27 november jl. woonde ik als toehoorder de vergadering bij van de Commissie Fysiek. Daarin kwamen, zoals gewoonlijk, tal van zaken aan de orde. Nu gaat het mij niet om...

Ontwikkelingen N280

; 24 b 2018

N 280 De mededeling van gedeputeerde Geurts dat hij 150 tot 200 miljoen tekort (op een bedrag van 350 miljoen euro) komt om alle infrastructurele projecten te financieren heeft voor de nodige beroering gezorgd. Het lijkt erop dat hij de regie over het dossier is kwijtgeraakt. Inmiddels heeft hij verzekerd dat de N 280 nabij...

Honden- en kattenpension Baexem

; 24 b 2018

Vestiging honden- en kattenpension in Baexem Tijdens de Raadsveradering van 6 november stond het voorstel op de agenda om een vergunning te verlenen voor vestiging van een honden- en kattenpension in Baexem. Algemeen uitgangspunt van Ronduit Open is dat we vinden dat bestaande rechten van iemand niet mogen worden benadeeld door het...

Wat vindt Ronduit Open van de begroting 2019?

Enkele hoofdpunten

; 24 b 2018

Enkele hoofdpunten die Ronduit Open naat voren hefet gebracht tijdesn de behandeling van de Begroting voor 2019 1. Leudal krijgt met aanzienlijke tekorten te maken, met name bij de Jeugdzorg. Dara moet je nu reeds op voorsorteren. Beter toezicht dus op het vermijden van niet-noodzakelijke uitgaven. Geen lastenverhoging...

Beëindigen illegale situatie Ell

Oproep aan College

; 24 b 2018

Aan: College van Leudal Betreft: verplaatsing bedrijf aan de Wetselderstraat te Ell Heythuysen, 22 november 2018 Geacht College, In februari jl. heeft de Raad op voorstel van het College besloten om ruim 70.000 euro beschikbaar te stellen om daarmee de verhuizing van een aan de Wetselderstraat 2a te Ell gelegen...

Overlast Omgeving Rijksweg Horn

; 20 e 2018

Aan: College van Leudal Betreft: Overlast Rijksweg Horn Heythuysen, 17 oktober 2018 Geacht College, Alweer geruime tijd geleden vroeg ik uw aandacht voor overlast die bewoners aan de Rijksweg te Horn ondervinden vanwege bedrijven in de directe omgeving. Het was en is mijn overtuiging dat deze...

Nieuwe Nieuwsbrief Ronduit Open is uit!

d 17 e 2018

Vandaag is de nieuwe Nieuwsbrief Ronduit Open verschenen. Inmiddels nummer 3 van 2018. Ga naar Ronduit Open > Nieuwsbrief of klik https://www.ronduitopen.nl/nieuwsbrief Reacties zijn uiteraard welkom.

Vergunning voor Zonneweide Heythuysen afgewezen

d 10 e 2018

Geen vergunning voor project Zonneweide in Heythuysen De fractie Ronduit Open heeft met genoegen kennis genomen van het besluit van het College om geen vergunning te verlenen voor de aanleg van een project met zonnepanelen op 40 ha nabij het voormalige KI-station in Heythuysen. Dat besluit kende een vreemde...

Pagina:|1|2|3|4|...|59|