Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|5|...|59|

Brief aan Richard Verheul om zijn raadszetel terug te geven

; 16 r 2018

Heyhuysen, 16 juni 2018 Zoals wellicht bekend heeft Richard Verheul recent ervoor gekozen de fractie van Ronduit Open te verlaten. Op meerdere verzoeken van Ronduit Open om in gesprek te komen over de ontstane situatie heeft Richard Verheul niet gereageerd. Daarmee laat hij Ronduit Open geen andere keuze dan een verzoek te doen om - in...

Wethouders nieuwe college gekozen, benoemd en beëdigd.

z 03 r 2018

Op dinsdag 29 mei is het nieuwe college benoemd. Nadat het coalitie akkoord is gepresenteerd zijn de 5 wethouders gekozen, benoemd en beëdigd. De wethouders zijn Arno Walraven en Piet Verlinden (Samen Verder), Robert Martens (D66) en Stan Backus en Mart Janssen (Ronduit Open). Drie wethouders keren terug (Arno, Piet en Stan), twee...

Maan Hermans versterkt bestuur Ronduit Open

z 27 a 2018

Het bestuur van Ronduit Open verwelkomt Maan Hermans in haar gelederen. Maan woont in Heythuysen en is 21 jaar oud. Hij volgt de studie Rechtsgeleerdheid aan de universiteit in Maastricht. In zijn vrije tijd speelt Maan handbal en is in verschillende functies in de handbalwereld actief, waaronder bestuurslid van VIOS en...

Een coalitie-akkoord voor Samen Verder, Ronduit Open en D66

g 25 a 2018

Persbericht 22 mei 2018 Samen Verder, Ronduit Open en D66 bereiken akkoord. Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn tot een coalitieakkoord gekomen. De afgelopen week heeft de ambtelijke organisatie het akkoord financieel doorgerekend en team communicatie heeft de eindredactie en vormgeving van het akkoord voor rekening...

Samen Verder in gesprek met Ronduit Open en D66 in Leudal

Dagblad de Limburger, 3 april 2018 - Remco Koumans

n 03 u 2018

De politieke partij Samen Verder gaat in Leudal de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een nieuwe coalitie met Ronduit Open en D66. ,,Partijen hebben in een eerste gespreksronde aangegeven waar hun voorkeur lag en dat levert nu deze optie op’’, laat Michel Graef, fractievoorzitter van Samen Verder weten. Samen Verder...

Uitnodiging voor de ledenvergadering Ronduit Open op 23 april 2018

z 01 u 2018

Beste leden Van Ronduit Open, Graag wil het bestuur u hierbij als lid van Ronduit Open uitnodigen voor de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar. Ook zal er een bestuursverkiezing plaatsvinden. De ledenvergadering...

Publicaties in ViaLeudal rond verkiezingen gemeenteraad 21 maart

; 17 n 2018

Wellicht heeft u in ViaLeudal de afgelopen weken onze publicaties gezien. Een aantal artikelen om onze boodschap onder de aandacht van de kiezers te brengen. We hebben er 4 geplaatst: Op 28 februari hebben we ons programma en speepunten daarvan toegelicht. Klik hier om die bijdrage normaals te lezen. Op 7 maart hebben we...

Eerste nieuwsbrief 2018 is uit.

g 16 n 2018

De eerste nieuwsbrief van Ronduit Open van 2018, met extra aandacht voor de komende verkiezingen op 21 maart, is vanaf nu te lezen. Veel leesplezier gewenst! Stem 21 maart Ronduit Open - Lijst 2! Interesse in alle nieuwsbrieven van Ronduit Open? Klik hier een overzicht alle onze nieuwsbrieven.

Regels geluidsoverlast

Verzoek aan burgemeester om voortgang te betrachten

d 14 n 2018

Aan Burgemester Leudal Betreft: overlast bij evenementen Heythuysen, 14 maart 2018 Geachte Burgemeester, Beste Arno, Mij is toegezegd naar aanleiding van eerdere klachten dat er regels komen m.b.t. geluidsoverlast bij evenementen. Dat houdt dan in dat er vanaf nader te bepalen tijdstippen een maximum aantal decibels wordt...

Pagina:|1|2|3|4|5|...|59|