Privacybeleid van Ronduit Open

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ronduit Open verwerkt van haar leden, nieuwsbriefontvangers, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Dit privacy beleid is ook opgesteld om de privacy van de bezoekers van www.ronduitopen.nl te beschermen.

Indien je lid wordt van Ronduit Open, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Ronduit Open verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht. Met deze persoonsgegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan conform vigerende wet- en regelgeving.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Ronduit Open,  p/a Tuulshoek 44,  6093 CR Heythuysen Telefoon: 06-17143293, Email: bestuur@ronduitopen.nl; K.v.K. nummer: 40176566

De functionaris leden/donateurbeheer is per email bereikbaar via sjaak.beerenro@gmail.com of telefonisch via 0495-552360


2. Welke gegevens verwerkt Ronduit Open en voor welk doel.
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • adresgegevens, eventueel postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).

Ronduit Open  verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::  

 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. 
 • je naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Ronduit Open;
 • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Ronduit Open en je te informeren over de ontwikkelingen van Ronduit Open

E-mail berichtgeving.
Ronduit Open gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Ronduit Open en het versturen uitnodigingen voor bijeenkomsten, contributiebetalingen en verdere voor de vereniging. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via Ledenbeheer.

Contactformulier
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefonnummer en e-mailadres.

3. Bewaartermijnen

Ronduit Open verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Ronduit Open passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Ronduit Open geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via de ledenadministratie van Ronduit Open kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen Ronduit Open zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 
 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 
 • Indien je klachten hebt over de wijze waarop Ronduit Open je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter, genoemd in artikel 1. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie sjaak.beerenro@gmail.com.

6. Links naar andere websites

De website of verstuurde e-mails kunnen links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Ronduit Open. Ronduit Open is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Ronduit Open niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Ronduit Open raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

7. Cookies

Ronduitopen.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Noodzakelijke cookies
Cookies zijn noodzakelijk om de basisfunctionaliteiten van de website te laten werken en om je instellingen te onthouden. Zonder cookies kan de website niet optimaal werken, zo kan bijvoorbeeld niet goed ‘onthouden’ worden welke producten jij in je winkelwagen hebt geplaatst of kunnen bestellingen niet worden afgerond.

Secundaire cookies
Dan zijn er nog de cookies die wij gebruiken om onze website te verbeteren en aan te passen op jullie gebruik.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden delen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk anoniem gemaakt. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Ronduitopen.nl zal alleen gebruik maken van deze cookies met jouw toestemming. Als je nog niet hebt ingestemd met het gebruik van dergelijke cookies, zullen deze niet worden geplaatst.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor Ronduit Open.

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.