Profiel van Ronduit Open

Ronduit Open heeft vanaf de oprichting steeds gekozen voor een lokale benadering van de politiek. Ronduit Open wil politiek bedrijven vanuit de basis, luisteren naar de burgers.

Veel aandacht wordt besteed aan ombudswerk: individuele burgers helpen om wegwijs te raken binnen de ingewikkelde regelgeving van de overheid.

Wij doen dat vanuit een onafhankelijke positie waarbij wij niet gebonden zijn aan opvattingen en standpunten van partijgenoten op provinciaal of landelijk niveau. Binnen de Politieke Vereniging Ronduit Open functioneert een Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Raadsleden maken hier geen deel van uit.

Belangrijke beslissingen, zoals de vaststelling van een Verkiezingsprogramma en de Kandidatenlijst, maar ook deelname aan een College worden beslist door de Ledenvergadering van Ronduit Open.
 

-------------------------------------------

 

ANBI

 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Vereniging Ronduit Open is zoÕn instelling en wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI stelt. Om het voor u zo transparant mogelijk te maken leest u hieronder een antwoord op alle eisen en voorwaarden die door de Belastingdienst aan de ANBI worden gesteld.

 

Naam van de instelling

Vereniging Ronduit Open

Postadres

p.a. de Voorzitter

Tuulshoek 44

6093 CR  Heythuysen

 

Telefoon

0475 49 65 33

E-mail

bestuur@ronduitopen.nl

 

Website

www.ronduitopen.nl

RSIN/fiscaalnummer

803035305

KvK nummer

40176566

 

Doelstelling van vereniging Ronduit Open zoals in statuten beschreven

In de gemeente Leudal maatschappelijke belangen van zowel de individuele burger als d gemeenschap te behartigen. Zij streeft dit doel na door deelname aan de gemeentelijke politiek in Leudal en openbaarheid en openheid in het bestuurlijk handelen te bevorderen.

Bestuurders

De heer R. Strijbosch, Voorzitter

De heer R. Clerkx, Vicevoorzitter

De heer J. Beeren, Penningmeester

Mevrouw Bultman, Bestuurslid

De heer P. van Daal, Bestuurslid

De heer. C. Wetemans, Bestuurslid

Financiele verantwoording

Vereniging Ronduit Open is niet publicatie plichtig. U kunt op verzoek een door de ledenvergadering goedgekeurd financieel jaarverslag opvragen.

Beloningsbeleid

(Bestuurs)Leden van de Vereniging Ronduit Open krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.