Fractie- & Commissieleden

De fractie van Ronduit Open bestaat uit raadsleden (R) en commissieleden (C).
Van links naar rechts: Thieu Wagemans (R), Jordi Custers (R), Gerry Teeuwen (R), Evert Franzen (R), Marianne Bultman (C), Berry Hermans (R) en Ger Laemers (C).
Op de foto ontbreken Baldwin Grabert (C) en Chrétien Wetemans (C).

Onze wethouders: Mart Janssen (links) en Stan Backus.

 

De contactgegevens van onze raadsleden en commissieleden:

J. (Jordi) Custers
Raadslid en fractievoorzitter

Sebastiaanstraat 29
6011 RD  Ell
06 5754 5410
j.custers@leudal.nl

 

M.C.H. (Thieu) Wagemans
Raadslid

Belenbroeklaan 22
6093 BT Heythuysen 
0475 - 493570
m.wagemans@leudal.nl

 

  

 

E.H. (Evert) Franzen
Raadslid

Wessemerven 2
6037 SP  Kelpen-Oler
06 - 1389 5930
e.franzen@leudal.nl

 

     

 

G.A.M.C. (Gerry) Teeuwen
Raadslid

Isidoorstraat 17
6012 RE  Haler
0495 - 563244
g.teeuwen@leudal.nl

 

H.J.H. (Berry) Hermans
Raadslid

Biesstraat 36
6093 AE Heythuysen
0475 - 494951
b.hermans@leudal.nl

 

     

Voor Ronduit Open hebben zowel raadsleden als niet-raadsleden zitting in commissies.

In deze raadsperiode zijn de niet raadsleden:

Marianne Bultman

Commissie Sociaal Domein

m.bultman@leudal.nl

Baldwin Grabert

Commissie Fysiek domein

b.grabert@leudal.nl

Chretien Wetemans

Commissie Bestuur & Middelen

c.wetemans@leudal.nl

Ger Laemers

Commissie Sociaal

g.laemers@leudal.nl

 

 

U kunt ook een mail aan de fracties sturen. Het mail adres is fractieronduitopen@leudal.nl