Fractie- & Commissieleden

 

J. (Jordi) Custers
Raadslid en fractievoorzitter

Sebastiaanstraat 29
6011 RD  Ell
06 5754 5410
j.custers@leudal.nl

 

M.C.H. (Thieu) Wagemans
Raadslid

Belenbroeklaan 22
6093 BT Heythuysen 
0475 - 493570
m.wagemans@leudal.nl

 

  

 

E.H. (Evert) Franzen
Raadslid

Wessemerven 2
6037 SP  Kelpen-Oler
06 - 1389 5930
e.franzen@leudal.nl

 

     

 

G.A.M.C. (Gerry) Teeuwen
Raadslid

Isidoorstraat 17
6012 RE  Haler
0495 - 563244
g.teeuwen@leudal.nl

 

H.J.H. (Berry) Hermans
Raadslid

Biesstraat 36
6093 AE Heythuysen
0475 - 494951
b.hermans@leudal.nl

 

     

Voor Ronduit Open hebben zowel raadsleden als niet-raadsleden zitting in commissies.

In deze raadsperiode zijn de niet raadsleden:

Marianne Bultman

Commissie Sociaal Domein

m.bultman@leudal.nl

Baldwin Grabert

Commissie Fysiek domein

b.grabert@leudal.nl

Chretien Wetemans

Commissie Bestuur & Middelen

c.wetemans@leudal.nl

Ger Laemers

Commissie Sociaal

g.laemers@leudal.nl

 

 

U kunt ook een mail aan de fracties sturen. Het mail adres is fractieronduitopen@leudal.nl