Raadsvragen

Pagina:1|2|3|...|26|

Rijksweg Horn

g 19 j 2018

Aan: College van B&W CC: Cie Fysiek Heythuysen, 18 januari 2018 Betreft: Omgeving Rijksweg Horn Geacht College, Mijn aandacht werd gevraagd voor de situatie rond de Rijksweg in Horn. Deze keer betrof het niet primair de verkeersveiligheid en de reconstructie van de Rijksweg maar de planologische...

Mogelijke vestiging LIVAR bedrijf Kelpen Oler

n 31 e 2017

Aan: College van B&W Leudal Betreft: vestiging LIVAR varkensbedrijf aan de Begijnhofweg te Kelpen Oler Heythuysen, 31 oktober 2017 Geacht College, Naar ik verneem bestaat het voornemen aan de Begijnhofweg te Kelpen Oler (nabij huisnummer 7) bestaande stallen om te bouwen tot een LIVAR-bedrijf. In dat...

Gebrekkig functioneren Plangroep

g 20 e 2017

Aan: College van B&W van Leudal Griffier Heythuysen, 20 oktober 2017 Betreft: functioneren Plangroep Geacht College, Geachte Griffier, Graag vraag ik uw aandacht voor het functioneren van Plangroep. Deze organisatie is door de gemeente Leudal ingehuurd op het terrein van schuldhulpverlening en...

Pinautomaat Ell

g 20 e 2017

Raadslid Jordi Custers heeft vragen gesteld over de pinautomaat in Ell. Zoals bekend is die indertijd ernstig beschadigd. Het herstel laat achter wel erg lang op zich wachten. Vandaar dat Jordi het College heeft gevraagd naar de stand van zaken en in het bijzonder naar de termijn waarbinnen de pinautomaat weer wordt hersteld.

Beleid bij plaatsen verwijsborden niet helder

o 02 e 2017

Aan: College van B&W Leudal Betreft: verwijzingen naar instanties en ondernemers Heythuysen, 26 september 2017 Geacht College, Wederom kreeg ik klachten over het beleid van de gemeente met betrekking tot verwijsborden naar instanties en ondernemers. Het blijkt dat er vanuit de gemeente onderling tegengestelde...

Incidenten AZC

Berry Hermans richt zich tot Burgemeester

g 15 f 2017

De berichtgeving in de Limburger van 15 september jl. was voor Raadslid Berry Hermans aanleiding de Burgemeester te vragen waarom raadsleden niet zijn geinformeerd over het feit dat in het AZC Baexem de meeste incidenten hebben plaatsgevonden. Ook wijst hij erop dat deze informatie pas beschikbaar is gekomen door een beroep te doen op...

Voorstel voor objectieve klachtenbehandeling binnen Leudal

Eerdere pogingen tot verbetering hadden geen effect

; 12 ; 2017

Aan: Gemeenteraad Leudal CC: College Betreft: voorstel voor klachtenafwikkeling Heythuysen, 12 augustus 2017 Geachte (Leden van de) Gemeenteraad Leudal, Met grote regelmaat ben ik de afgelopen jaren benaderd door burgers c.q. ondernemers die zich niet correct behandeld voelen door de gemeente. De klachten lopen...

Herhaalde brief aan Burgemeester over uitvoering sociaal beleid

Helaas leidde brief van 18 juli jl. slechts tot ontkenning defensief gedrag

; 12 ; 2017

Aan: Portefeuillehouder Personeel en Organisatie cc: College van B&W Leudal Betreft: uw brief over functioneringsvragen binnen het sociale domein Heythuysen, 1 augustus 2017 Geachte Burgemeester, Bij schrijven van 14 juli jl. vroeg ik aandacht voor problemen binnen het sociaal domein en meer in het bijzonder...

Brief 18 juli 2017 mbt uitvoering sociaal beleid in Leudal

; 12 ; 2017

Aan: Burgemeester VerhoevenBetreft: uitvoering sociaal beleid Betreft: uitvoering sociaal beleid Heythuysen, 18 juli 2017 Geachte Burgemeester, Beste Arno, Ik schrijf deze brief aan u in uw hoedanigheid van Portefeuillehouder Personeel en Organisatie. Aanleiding is u concreet te informeren over de praktijk van...

Kritiek op afkoopsom Tilman Schreurs bij OML

Gemeenteraad moet hierover oordelen

g 21 i 2017

Aan: Gemeenteraad Leudal Cc: Griffier Betreft: Verzoek agendering beëindiging dienstverband Tilman Schreurs en claim commissarissen Heythuysen, 21 juli 2017 Geachte (leden van de) Gemeenteraad van Leudal, Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. De Limburger berichtte heden over beëindiging...

Pagina:1|2|3|...|26|