Raadsvragen

Pinautomaat Ell

g 20 e 2017

 

Raadslid Jordi Custers heeft vragen gesteld over de pinautomaat in Ell. Zoals bekend is die indertijd ernstig beschadigd. Het herstel laat achter wel erg lang op zich wachten. Vandaar dat Jordi het College heeft gevraagd naar de stand van zaken en in het bijzonder naar de termijn waarbinnen de pinautomaat weer wordt hersteld.