Standpunten

Pagina:1|2|3|4|5|

Vergunning voor Zonneweide Heythuysen afgewezen

d 10 e 2018

Geen vergunning voor project Zonneweide in Heythuysen De fractie Ronduit Open heeft met genoegen kennis genomen van het besluit van het College om geen vergunning te verlenen voor de aanleg van een project met zonnepanelen op 40 ha nabij het voormalige KI-station in Heythuysen. Dat besluit kende een vreemde...

Landgoed Leudal

Oproep aan Raad en College

d 28 a 2018

Aan: Gemeenteraad Leudal College Leudal Betreft: Landgoed Leudal Heythuysen, 28 februari 2018 Geachte Gemeenteraad, Geacht College, Langs deze weg vraag ik uw aandacht voor het beleid met betrekking tot Landgoed Leudal. Aanleiding is het feit dat op korte termijn besluitvorming aan de orde is in dit...

Brief met vragen aan Rekenkamer

Rekenkamer verschaft onjuiste informatie aan de Raad

n 28 b 2017

De Rekenkamer van de gemeente Leudal Postbus 3008 6093 ZG Heythuysen Onderwerp: rekenkamerbrief Ontwikkeling Park Leudal Oost Haler, 26/28 november 2017 Geachte Rekenkamer, Uw brief van 15 november jl. over de ontwikkeling van Park Leudal Oost is voor mij aanleiding om te reageren omdat er nogal stellige...

Wat vindt Ronduit Open van de Begroting voor 2018?

d 08 b 2017

. Algemene beschouwingen 2017 Ronduit Open - Begroting Voorzitter, ik wil namens Ronduit Open onze dank uitspreken aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze gemeente en de opstelling van deze programmabegroting. We doen het goed, want de begroting laat meerjarig een positief beeld zien,...

Kritiek op afkoopsom Tilman Schreurs bij OML

Gemeenteraad moet hierover oordelen

g 21 i 2017

Aan: Gemeenteraad Leudal Cc: Griffier Betreft: Verzoek agendering beëindiging dienstverband Tilman Schreurs en claim commissarissen Heythuysen, 21 juli 2017 Geachte (leden van de) Gemeenteraad van Leudal, Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. De Limburger berichtte heden over beëindiging...

Wat vindt Ronduit Open van Park Leudal Oost?

Standpunt in de Raad van 11 juli 2017

z 16 i 2017

Standpunt Ronduit Open m.b.t. Park Leudal Oost in de Raad van 11 juli Ronduit Open was, is en blijft verklaard voorstander van participatie en van burgerinitiatieven. Tegelijkertijd zal duidelijk zijn dat dit niet kan inhouden dat ieder...

Het stille probleem van carnavalsverenigingen

g 28 u 2017

Het stille probleem van carnavalsverenigingen In de maanden voor de carnavalsperiode hebben carnavalsverenigingen grote moeite met het vinden van een bouwplaats om te bouwen aan een carnavalswagen. Ook na de carnavalsperiode hebben de verenigingen grote problemen met het stallen van hun carnavalswagens en bouwmateriaal, laat...

Persbericht BMV Ellenhof

Verzoek aan College

g 28 u 2017

BMV Ellenhof Persbericht Onlangs vond onder grote belangstelling de officiële opening plaats van BMV Ellenhof in Ell door wethouder Stan Backus en Gedeputeerde Daan Prevoo. Er werd een programma gepresenteerd aan zang en dans door jong en oud waaruit de waarde van een hechte gemeenschap weer duidelijk bleek. De voorzitter...

Nieuwsbrief Ronduit Open maart 2017

g 07 u 2017

Ronduit Open Nieuwsbrief 2017 – 1 (Maart 2017) U kunt ook de Nieuwsbrief in PDF formaat lezen, klik dan hier Een greep uit de activiteiten van Ronduit Open in de eerste drie maanden van dit jaar. Volg Ronduit Open verder via media als leudal.nieuws.nl, 3ML, 1Leudal, de website, youtube en facebook van Ronduit Open. De volgende...

Persbericht Gemeentelijk Vastgoed

n 21 n 2017

Persbericht Ronduit Open over beleid met betrekking tot gemeentelijk vastgoed Begin februari van dit jaar ontvingen we een brief van wethouder Backus waarin herinnerd werd aan het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad bij de begroting van 2015 om veel gemeentelijk vastgoed af te stoten. Een zeer moeilijke taak, zo is...

Pagina:1|2|3|4|5|