Standpunten

Pagina:1|2|3|4|

De toekomst van het Samen Zorgen Huis

d 13 n 2019

De toekomst van het Samen Zorgen Huis Op 12 maart moest de Raad een besluit nemen om garant te staan voor een lening aan het samen Zorgen Huis van 850.000 euro. Over de toekomst van het Samen Zorgen Huis (SZH) bestaan ernstige zorgen. Diverse eerdere besluiten van de Raad om het SZH te ondersteunen hebben onvoldoende effect gehad....

Aankoop pand Huskens, Grathem

d 19 r 2018

Aankoop perceel Huskens, Grathem Ronduit Open heeft ingestemd met de aankoop van het perceel van voormalig transportbedrijf Huskens aan de markt in Grathem. Hierdoor verdwijnt er definitief een milieuhinderlijk bedrijf uit de kern van Grathem en verbetert er de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om in te kunnen stemmen met het...

De relatie tussen Raad en College in Leudal

Een voorstel om tot betere verhoudingen te komen

g 30 b 2018

Aan: Raad Leudal Cc: College Heythuysen, 28 november 2018 Betreft: functioneren Raad in relatie met College Beste dames, heren, Op 27 november jl. woonde ik als toehoorder de vergadering bij van de Commissie Fysiek. Daarin kwamen, zoals gewoonlijk, tal van zaken aan de orde. Nu gaat het mij niet om...

Ontwikkelingen N280

; 24 b 2018

N 280 De mededeling van gedeputeerde Geurts dat hij 150 tot 200 miljoen tekort (op een bedrag van 350 miljoen euro) komt om alle infrastructurele projecten te financieren heeft voor de nodige beroering gezorgd. Het lijkt erop dat hij de regie over het dossier is kwijtgeraakt. Inmiddels heeft hij verzekerd dat de N 280 nabij...

Honden- en kattenpension Baexem

; 24 b 2018

Vestiging honden- en kattenpension in Baexem Tijdens de Raadsveradering van 6 november stond het voorstel op de agenda om een vergunning te verlenen voor vestiging van een honden- en kattenpension in Baexem. Algemeen uitgangspunt van Ronduit Open is dat we vinden dat bestaande rechten van iemand niet mogen worden benadeeld door het...

Wat vindt Ronduit Open van de begroting 2019?

Enkele hoofdpunten

; 24 b 2018

Enkele hoofdpunten die Ronduit Open naat voren hefet gebracht tijdesn de behandeling van de Begroting voor 2019 1. Leudal krijgt met aanzienlijke tekorten te maken, met name bij de Jeugdzorg. Dara moet je nu reeds op voorsorteren. Beter toezicht dus op het vermijden van niet-noodzakelijke uitgaven. Geen lastenverhoging...

Vergunning voor Zonneweide Heythuysen afgewezen

d 10 e 2018

Geen vergunning voor project Zonneweide in Heythuysen De fractie Ronduit Open heeft met genoegen kennis genomen van het besluit van het College om geen vergunning te verlenen voor de aanleg van een project met zonnepanelen op 40 ha nabij het voormalige KI-station in Heythuysen. Dat besluit kende een vreemde...

Landgoed Leudal

Oproep aan Raad en College

d 28 a 2018

Aan: Gemeenteraad Leudal College Leudal Betreft: Landgoed Leudal Heythuysen, 28 februari 2018 Geachte Gemeenteraad, Geacht College, Langs deze weg vraag ik uw aandacht voor het beleid met betrekking tot Landgoed Leudal. Aanleiding is het feit dat op korte termijn besluitvorming aan de orde is in dit...

Brief met vragen aan Rekenkamer

Rekenkamer verschaft onjuiste informatie aan de Raad

n 28 b 2017

De Rekenkamer van de gemeente Leudal Postbus 3008 6093 ZG Heythuysen Onderwerp: rekenkamerbrief Ontwikkeling Park Leudal Oost Haler, 26/28 november 2017 Geachte Rekenkamer, Uw brief van 15 november jl. over de ontwikkeling van Park Leudal Oost is voor mij aanleiding om te reageren omdat er nogal stellige...

Wat vindt Ronduit Open van de Begroting voor 2018?

d 08 b 2017

. Algemene beschouwingen 2017 Ronduit Open - Begroting Voorzitter, ik wil namens Ronduit Open onze dank uitspreken aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze gemeente en de opstelling van deze programmabegroting. We doen het goed, want de begroting laat meerjarig een positief beeld zien,...

Pagina:1|2|3|4|