Standpunten

Honden- en kattenpension Baexem

; 24 b 2018 - Thieu Wagemans

Vestiging honden- en kattenpension in Baexem

Tijdens de Raadsveradering van 6 november stond het voorstel op de agenda om een vergunning te verlenen voor vestiging van een honden- en kattenpension in Baexem. Algemeen uitgangspunt van Ronduit Open is dat we vinden dat bestaande rechten van iemand niet mogen worden benadeeld door het verlenen aan een ander van nieuwe rechten. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat hun rechten worden beschermd tenzij sprake zou zijn van een dringend algemeen belang. In dit geval was aan de orde dat de gemeente eerder vergunnig heeft verleend voor uitoefening van een theaterboerderij in de onmiddelijke omgeving van het honden- en kattenpension. De exploitant van de theaterboerderij vreesde begrijpelijk overlast als gevolg van hondengeblaf. Bovendien hadden wij ernstige kritiek op het uitgevoerde geluidsonderzoek waarbij de theaterboerderij niet eens was meegenomen. Om die reden stemden we tegen de vestiging van een honden- en kattenpension. de meerderheid van de Raad stemde helaas anders.