Standpunten

Verhoging kademuur Neer

o 09 j 2017

 

 

 

Aan: Fractievoorzitter D66 Leudal

 

Heythuysen, 8 januari 2017

 

Betreft: motie naar aanleiding van klachten verhogen kademuur Neer

 

 

Geachte heer Raemakers,

 

In uw e-mail aan de leden van het Presidium van 28 december jl. kondigt u een motie aan naar aanleiding van klachten van omwonende over de verhoging van de kademuur in Neer. Graag willen wij als partij bij die motie aansluiten als mede-indiener.

 

Ons bereiken namelijk ook klachten van omwonenden uit Neer/Hanssum. De stelling van het Waterschap dat personele capaciteit een belangrijke reden is om voor een permanente verhoging van de kade te kiezen, is voor ons te gemakkelijk. Daarmee worden omwonende de dupe van door het Rijk aangescherpte normen. Daaruit voortvloeiende kosten- en personele capaciteitsproblemen moet het Waterschap was ons betref dan ook oplossen met het Rijk.

 

De strekking van de motie zou dan ook kunnen zijn dat het College van Leudal hierover in gesprek gaat met het Waterschap en zonodig de provincie. Daarnaast zou in de motie opgenomen kunnen worden dat het College bij het Waterschap erop moet aandringen dat er naar innovatieve oplossingen gezocht wordt waarbij er ook gekeken wordt naar mogelijkheden voor burgerparticipatie. Zo zou met omwonenden in gesprek gegaan kunnen worden over het oprichten van coöperatie die na enige instructie zelf de handen uit de mouwen steekt en meehelpt.

 

Wij bereiden een motie graag verder samen met u voor.

 

Met vriendelijke groet,

Tiemen Brouwer

Raadslid gemeente Leudal namens de fractie Ronduit Open