Standpunten

Pagina:|1|2|3|

Exploitatie Postkoets te Horn vraagt actievere houding college

a 17 r 2015

Aan het College van B&W van Leudal Betreft: exploitatie Postkoets Horn Heythuysen, 17 december 2015 Geacht College, In het verleden vroeg ik reeds diverse malen uw nadrukkelijke aandacht voor problemen rond de exploitatie van de Postkoets in Horn. Zeer tot mijn spijt nam wethouder van den Beuken...

Optreden weth van den Beuken creëert negatieve beeldvorming rondom BMV

g 04 r 2015

Persbericht Optreden weth van den Beuken creëert negatieve beeldvorming rondom BMV Ell De laatste tijd is er een negatieve beeldvorming ontstaan rondom de BMV Ell en de gelijknamige Stichting BMV Ell. Aanleiding hiervoor is een raadsvoorstel namens CDA-wethouder Van den Beuken waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om...

De Feiten over het nieuwe Varkensbedrijf van van Rooy te Ell

o 24 a 2014

Het plan voor de vestiging van een nieuw varkensbedrijf aan de Hunnissenstraat in Ell heeft in 2008 en 2009 grote beroering gewekt in Ell en Kelpen-Oler. Tijdens een bijeenkomst indertijd in een bomvolle zaal de Prairie hebben heel veel inwoners van Ell en Kelpen-Oler hun zorgen en bezwaren geuit tegen dit plan. Door Samen Verder en...

GS ondersteunen standpunt Ronduit Open mbt N280 bij Baexem

d 22 j 2014

Persbericht N 280 GS ondersteunt de keuze van Ronduit Open voor variant 3C Ronduit Open is blij dat GS heeft gekozen voor variant 3C. Op basis van alle feiten verdient deze variant ook naar de mening van Ronduit Open de voorkeur. De leefbaarheid van Baexem verbetert omdat de geluidsoverlast aanzienlijk afneemt ten...

Ronduit Open wil Bibliotheek Roggel open houden.

o 18 b 2013

Betreft: sluiting bibliotheek Roggel Leudal, 16 november 2013 Geacht College, Met enige verbazing en teleurstelling lazen we het bericht dat de Bibliotheek in Roggel zal worden gesloten. Die verbazing is gebaseerd op de volgende punten: Volgens informatie van het Bibliocenter is de sluiting een gevolg van te hoge...

Gemeenschapshuizen worden de nieuwe Gemeentehuizen van de Burgers.

Een voorstel voor een nieuw beleid met betrekking tot gemeenschapshuizen

n 12 b 2013

Diverse gemeenschapshuizen hebben moeite om de exploitatie sluitend te maken. Recent meldde de Bombardon in Heythuysen dat men tegen een faillissement aan zat. Waarschijnlijk zullen die problemen nog toenemen. Ronduit Open wil niet stilzitten maar werken aan oplossingen. Daarom heeft de Fractie afgelopen weken hard gewerkt aan een voorstel...

Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2013

n 12 b 2013

Onderstaand kunt u de bijdrage van Ronuit Open voor de algemene beschouwingen lezen. Liever lezen vanaf papier? Klik hier voor het document. Geachte voorzitter, geachte dames en heren, kijkers thuis, De vaststelling van de begroting en daarbij behorende algemene beschouwingen is zo’n beetje het belangrijkste politieke moment...

Raadsvoorstel integriteitsbeleid Leudal

n 24 f 2013

Raadsvoorstel van Ronduit Open voor een Integriteitsbeleid voor de gemeente Leudal Aanleiding Op basis van praktijkervaringen is voorjaar 2012 de conclusie getrokken dat het integriteitsbeleid van Leudal aan herziening toe is. Die noodzaak wordt door Ronduit Open ten volle gedeeld. Om tot voortgang te komen heeft Ronduit Open in november...

Ronduit Open over de wisseling van wethouders in de gemeente Leudal

a 07 a 2013

Inbreng Ronduit Open in de Raad van 5 februari over de wisseling van wethouders Eerst zullen we ingaan op de situatie waarin de politiek in Leudal verkeert en we zullen ook ons voorstel toelichten om de verhoudingen in deze Raad te verbeteren. Vervolgens zullen we ingaan op de vraag wat volgens ons de werkelijke redenen voor het CDA...

Persbericht Ronduit Open

naar aanleiding van Crisis Leudal

z 20 j 2013

Ronduit Open neemt afstand van de wijze waarop het CDA de crisis in Leudal heeft veroorzaakt. Men voert drie drogredenen op voor de crisis terwijl al tevoren vaststond dat men met Samen Verder en de VVD in zee wilde. Twee goed functionerende wethouders (Joerie Minses en Mart Janssen) worden nu door het CDA gedwongen op te stappen. Men geeft...

Pagina:|1|2|3|