Standpunten

Pagina:|1|2|3|4|5|

Wat vindt Ronduit Open van Park Leudal Oost?

Standpunt in de Raad van 11 juli 2017

z 16 i 2017

Standpunt Ronduit Open m.b.t. Park Leudal Oost in de Raad van 11 juli Ronduit Open was, is en blijft verklaard voorstander van participatie en van burgerinitiatieven. Tegelijkertijd zal duidelijk zijn dat dit niet kan inhouden dat ieder...

Het stille probleem van carnavalsverenigingen

g 28 u 2017

Het stille probleem van carnavalsverenigingen In de maanden voor de carnavalsperiode hebben carnavalsverenigingen grote moeite met het vinden van een bouwplaats om te bouwen aan een carnavalswagen. Ook na de carnavalsperiode hebben de verenigingen grote problemen met het stallen van hun carnavalswagens en bouwmateriaal, laat...

Persbericht BMV Ellenhof

Verzoek aan College

g 28 u 2017

BMV Ellenhof Persbericht Onlangs vond onder grote belangstelling de officiële opening plaats van BMV Ellenhof in Ell door wethouder Stan Backus en Gedeputeerde Daan Prevoo. Er werd een programma gepresenteerd aan zang en dans door jong en oud waaruit de waarde van een hechte gemeenschap weer duidelijk bleek. De voorzitter...

Nieuwsbrief Ronduit Open maart 2017

g 07 u 2017

Ronduit Open Nieuwsbrief 2017 – 1 (Maart 2017) U kunt ook de Nieuwsbrief in PDF formaat lezen, klik dan hier Een greep uit de activiteiten van Ronduit Open in de eerste drie maanden van dit jaar. Volg Ronduit Open verder via media als leudal.nieuws.nl, 3ML, 1Leudal, de website, youtube en facebook van Ronduit Open. De volgende...

Persbericht Gemeentelijk Vastgoed

n 21 n 2017

Persbericht Ronduit Open over beleid met betrekking tot gemeentelijk vastgoed Begin februari van dit jaar ontvingen we een brief van wethouder Backus waarin herinnerd werd aan het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad bij de begroting van 2015 om veel gemeentelijk vastgoed af te stoten. Een zeer moeilijke taak, zo is...

Verhoging kademuur Neer

o 09 j 2017

Aan: Fractievoorzitter D66 Leudal Heythuysen, 8 januari 2017 Betreft: motie naar aanleiding van klachten verhogen kademuur Neer Geachte heer Raemakers, In uw e-mail aan de leden van het Presidium van 28 december jl. kondigt u een motie aan naar aanleiding van klachten van omwonende over de verhoging...

Ronduit Open en VVD vragen actie van College mbt de Postkoets in Horn

z 21 a 2016

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Leudal Betreft: exploitatie Postkoets Horn Leudal, 20 februari 2016 Geacht College, Herhaaldelijk is de afgelopen jaren uw aandacht gevraagd voor de wijze waarop de Postkoets in Horn wordt geëxploiteerd. Aanvankelijk kwam uw reactie erop neer...

College leidde zelf de val van weth van den Beuken in

d 17 a 2016

17 februari 2016 College negeert bewust raadsbesluit en leidt zelf val van wethouder van den Beuken in Op 2 februari heeft de raad een motie van wantrouwen tegen wethouder van den Beuken aangenomen. Aanleiding waren de onterecht verleende subsidies aan de muziekverenigingen. Na twee raadsvergaderingen blijkt dat niet...

Standpunt Ronduit Open over de N280 in de Raad van 2 februari 2016

a 04 a 2016

Bijdrage Thieu Wagemans over N280 in Raad van 2 februari 2016 Over de N280 valt veel te zeggen. Ik ga achtereenvolgens in op vier punten, namelijk: · De vraag of Variant 5E zou moeten worden onderzocht · De bijdrage van 10 miljoen euro die de gemeente aanbiedt aan de provincie · Het...

Bijdrage Stan Backus over handelwijze weth vd Beuken en College

a 04 a 2016

Bijdrage Fractievoorzitter Stan Backus Raad 2 februari 2016 over subsidies muziekverenigingen Op 22 december , ruim een maand geleden zaten we als raad van Leudal hier ook al bij elkaar. U zult het niet vergeten zijn. We spraken toen over het handelen van wethouder van den Beuken in het debat over het inmiddels bekend...

Pagina:|1|2|3|4|5|