Standpunten

Pagina:|1|2|3|4|

Kritiek op afkoopsom Tilman Schreurs bij OML

Gemeenteraad moet hierover oordelen

g 21 i 2017

Aan: Gemeenteraad Leudal Cc: Griffier Betreft: Verzoek agendering beëindiging dienstverband Tilman Schreurs en claim commissarissen Heythuysen, 21 juli 2017 Geachte (leden van de) Gemeenteraad van Leudal, Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. De Limburger berichtte heden over beëindiging...

Wat vindt Ronduit Open van Park Leudal Oost?

Standpunt in de Raad van 11 juli 2017

z 16 i 2017

Standpunt Ronduit Open m.b.t. Park Leudal Oost in de Raad van 11 juli Ronduit Open was, is en blijft verklaard voorstander van participatie en van burgerinitiatieven. Tegelijkertijd zal duidelijk zijn dat dit niet kan inhouden dat ieder...

Persbericht Gemeentelijk Vastgoed

n 21 n 2017

Persbericht Ronduit Open over beleid met betrekking tot gemeentelijk vastgoed Begin februari van dit jaar ontvingen we een brief van wethouder Backus waarin herinnerd werd aan het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad bij de begroting van 2015 om veel gemeentelijk vastgoed af te stoten. Een zeer moeilijke taak, zo is...

Verhoging kademuur Neer

o 09 j 2017

Aan: Fractievoorzitter D66 Leudal Heythuysen, 8 januari 2017 Betreft: motie naar aanleiding van klachten verhogen kademuur Neer Geachte heer Raemakers, In uw e-mail aan de leden van het Presidium van 28 december jl. kondigt u een motie aan naar aanleiding van klachten van omwonende over de verhoging...

Exploitatie Postkoets te Horn vraagt actievere houding college

a 17 r 2015

Aan het College van B&W van Leudal Betreft: exploitatie Postkoets Horn Heythuysen, 17 december 2015 Geacht College, In het verleden vroeg ik reeds diverse malen uw nadrukkelijke aandacht voor problemen rond de exploitatie van de Postkoets in Horn. Zeer tot mijn spijt nam wethouder van den Beuken...

Optreden weth van den Beuken creëert negatieve beeldvorming rondom BMV

g 04 r 2015

Persbericht Optreden weth van den Beuken creëert negatieve beeldvorming rondom BMV Ell De laatste tijd is er een negatieve beeldvorming ontstaan rondom de BMV Ell en de gelijknamige Stichting BMV Ell. Aanleiding hiervoor is een raadsvoorstel namens CDA-wethouder Van den Beuken waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om...

Wat vindt Ronduit Open van de Begroting voor 2016?

d 11 b 2015

Enkele Kernpunten van Ronduit Open over de Begroting voor 2016 · Ronduit Open wenst grotere bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie. We willen dat er 1 miljoen euro minder wordt uitgegeven aan inhuur van externen en adviesbureaus. Ook vinden we het verkeerd dat extra personeel wordt aangetrokken voor...

Onbegrijpelijk beleid college mbt N280

z 01 b 2015

Heythuysen, 31 oktober 2015 Betreft: opstelling College mbt de N280 Geacht College, Wij namen kennis van het persbericht waarin u meedeelt 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de N280 op voorwaarde dat de provincie kiest voor variant 5b. Uw optreden verbijstert ons en wel om de volgende redenen. In...

Brief van Questum over procedure Bibliotheekwerk en rol weth vd Beuken

Brief bevat nadere informatie over gang van zaken rond aanbesteding

d 14 e 2015

Aan: Gemeenteraad Leudal Van: Questum Datum: 13 oktober 2015 Geachte leden van de Raad, 1. Inleiding Op uitnodiging van uw gemeente hebben wij een zeer uitgebreid voorstel ontwikkeld voor de toekomstige bibliotheekvoorziening. Nadat een gunningsbesluit twee maal was uitgesteld, nam het College op 8 september 2015...

Informatie over aanbesteding bibliotheekwerk

De feiten mbt de aanbesteding.

; 10 e 2015

Tijdlijn Bibliotheekdossier Behorende bij motie van wantrouwen 1. Op 31 maart 2015 heeft het college van Leudal drie aanbieders (Bibliocenter, Questum en Karmac) via een offertevraag ‘meervoudige onderhandse aanbesteding’ uitgenodigd om offerte uit te brengen voor het bibliotheekwerk in Leudal, voor de periode van 4 jaar...

Pagina:|1|2|3|4|