Standpunten

Pagina:|1|2|3|4|

Wat vindt Ronduit Open van de Begroting voor 2018?

d 08 b 2017

. Algemene beschouwingen 2017 Ronduit Open - Begroting Voorzitter, ik wil namens Ronduit Open onze dank uitspreken aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze gemeente en de opstelling van deze programmabegroting. We doen het goed, want de begroting laat meerjarig een positief beeld zien,...

Verhoging kademuur Neer

o 09 j 2017

Aan: Fractievoorzitter D66 Leudal Heythuysen, 8 januari 2017 Betreft: motie naar aanleiding van klachten verhogen kademuur Neer Geachte heer Raemakers, In uw e-mail aan de leden van het Presidium van 28 december jl. kondigt u een motie aan naar aanleiding van klachten van omwonende over de verhoging...

Exploitatie Postkoets te Horn vraagt actievere houding college

a 17 r 2015

Aan het College van B&W van Leudal Betreft: exploitatie Postkoets Horn Heythuysen, 17 december 2015 Geacht College, In het verleden vroeg ik reeds diverse malen uw nadrukkelijke aandacht voor problemen rond de exploitatie van de Postkoets in Horn. Zeer tot mijn spijt nam wethouder van den Beuken...

Optreden weth van den Beuken creëert negatieve beeldvorming rondom BMV

g 04 r 2015

Persbericht Optreden weth van den Beuken creëert negatieve beeldvorming rondom BMV Ell De laatste tijd is er een negatieve beeldvorming ontstaan rondom de BMV Ell en de gelijknamige Stichting BMV Ell. Aanleiding hiervoor is een raadsvoorstel namens CDA-wethouder Van den Beuken waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om...

Wat vindt Ronduit Open van de Begroting voor 2016?

d 11 b 2015

Enkele Kernpunten van Ronduit Open over de Begroting voor 2016 · Ronduit Open wenst grotere bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie. We willen dat er 1 miljoen euro minder wordt uitgegeven aan inhuur van externen en adviesbureaus. Ook vinden we het verkeerd dat extra personeel wordt aangetrokken voor...

Onbegrijpelijk beleid college mbt N280

z 01 b 2015

Heythuysen, 31 oktober 2015 Betreft: opstelling College mbt de N280 Geacht College, Wij namen kennis van het persbericht waarin u meedeelt 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de N280 op voorwaarde dat de provincie kiest voor variant 5b. Uw optreden verbijstert ons en wel om de volgende redenen. In...

Brief van Questum over procedure Bibliotheekwerk en rol weth vd Beuken

Brief bevat nadere informatie over gang van zaken rond aanbesteding

d 14 e 2015

Aan: Gemeenteraad Leudal Van: Questum Datum: 13 oktober 2015 Geachte leden van de Raad, 1. Inleiding Op uitnodiging van uw gemeente hebben wij een zeer uitgebreid voorstel ontwikkeld voor de toekomstige bibliotheekvoorziening. Nadat een gunningsbesluit twee maal was uitgesteld, nam het College op 8 september 2015...

De Feiten over het nieuwe Varkensbedrijf van van Rooy te Ell

o 24 a 2014

Het plan voor de vestiging van een nieuw varkensbedrijf aan de Hunnissenstraat in Ell heeft in 2008 en 2009 grote beroering gewekt in Ell en Kelpen-Oler. Tijdens een bijeenkomst indertijd in een bomvolle zaal de Prairie hebben heel veel inwoners van Ell en Kelpen-Oler hun zorgen en bezwaren geuit tegen dit plan. Door Samen Verder en...

GS ondersteunen standpunt Ronduit Open mbt N280 bij Baexem

d 22 j 2014

Persbericht N 280 GS ondersteunt de keuze van Ronduit Open voor variant 3C Ronduit Open is blij dat GS heeft gekozen voor variant 3C. Op basis van alle feiten verdient deze variant ook naar de mening van Ronduit Open de voorkeur. De leefbaarheid van Baexem verbetert omdat de geluidsoverlast aanzienlijk afneemt ten...

Ronduit Open wil Bibliotheek Roggel open houden.

o 18 b 2013

Betreft: sluiting bibliotheek Roggel Leudal, 16 november 2013 Geacht College, Met enige verbazing en teleurstelling lazen we het bericht dat de Bibliotheek in Roggel zal worden gesloten. Die verbazing is gebaseerd op de volgende punten: Volgens informatie van het Bibliocenter is de sluiting een gevolg van te hoge...

Pagina:|1|2|3|4|