Standpunten

Pagina:|1|2|3|4|5|

Verzoek agendering N280 in Raad

Provincie eist 10 miljoen euro van Leudal

g 08 j 2016

Aan: Voorzitter Raad Leudal Betreft: Agenderingsverzoek N280 Heythuysen, 8 januari 2016 Geachte Voorzitter, Wanneer de berichten die ons bereiken correct zijn, zou door (een Commissie van) Provinciale Staten heden zijn besloten om variant 5E mee te nemen in een MER-procedure op...

Exploitatie Postkoets te Horn vraagt actievere houding college

a 17 r 2015

Aan het College van B&W van Leudal Betreft: exploitatie Postkoets Horn Heythuysen, 17 december 2015 Geacht College, In het verleden vroeg ik reeds diverse malen uw nadrukkelijke aandacht voor problemen rond de exploitatie van de Postkoets in Horn. Zeer tot mijn spijt nam wethouder van den Beuken...

Optreden weth van den Beuken creëert negatieve beeldvorming rondom BMV

g 04 r 2015

Persbericht Optreden weth van den Beuken creëert negatieve beeldvorming rondom BMV Ell De laatste tijd is er een negatieve beeldvorming ontstaan rondom de BMV Ell en de gelijknamige Stichting BMV Ell. Aanleiding hiervoor is een raadsvoorstel namens CDA-wethouder Van den Beuken waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om...

Wat vindt Ronduit Open van de Begroting voor 2016?

d 11 b 2015

Enkele Kernpunten van Ronduit Open over de Begroting voor 2016 · Ronduit Open wenst grotere bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie. We willen dat er 1 miljoen euro minder wordt uitgegeven aan inhuur van externen en adviesbureaus. Ook vinden we het verkeerd dat extra personeel wordt aangetrokken voor...

Onbegrijpelijk beleid college mbt N280

z 01 b 2015

Heythuysen, 31 oktober 2015 Betreft: opstelling College mbt de N280 Geacht College, Wij namen kennis van het persbericht waarin u meedeelt 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de N280 op voorwaarde dat de provincie kiest voor variant 5b. Uw optreden verbijstert ons en wel om de volgende redenen. In...

Brief van Questum over procedure Bibliotheekwerk en rol weth vd Beuken

Brief bevat nadere informatie over gang van zaken rond aanbesteding

d 14 e 2015

Aan: Gemeenteraad Leudal Van: Questum Datum: 13 oktober 2015 Geachte leden van de Raad, 1. Inleiding Op uitnodiging van uw gemeente hebben wij een zeer uitgebreid voorstel ontwikkeld voor de toekomstige bibliotheekvoorziening. Nadat een gunningsbesluit twee maal was uitgesteld, nam het College op 8 september 2015...

Informatie over aanbesteding bibliotheekwerk

De feiten mbt de aanbesteding.

; 10 e 2015

Tijdlijn Bibliotheekdossier Behorende bij motie van wantrouwen 1. Op 31 maart 2015 heeft het college van Leudal drie aanbieders (Bibliocenter, Questum en Karmac) via een offertevraag ‘meervoudige onderhandse aanbesteding’ uitgenodigd om offerte uit te brengen voor het bibliotheekwerk in Leudal, voor de periode van 4 jaar...

Motie van wantrouwen mbt weth van den Beuken

Weth handelde in strijd met aanbestedingsregels en informeerde de Raad niet

; 10 e 2015

Motie 3A.1 Motie van wantrouwen Inzake handelwijze wethouder van den Beuken bij aanbesteding bibliotheekwerk De raad van de gemeente Leudal, in vergadering bijeen op 13 oktober 2015, overwegende dat: 1. Er tijdens de aanbestedingsprocedure onder verantwoordelijkheid van wethouder van den Beuken is onderhandeld met...

Reactie Ronduit Open op begroting 2016

z 04 e 2015

Reactie Ronduit Open op de begroting van het college De inkt van de begroting was nog niet droog of diverse raadsleden van de coalitie staken al de loftrompet over de voorliggende begroting. Een eerste lezing van de begroting baart ons echter alweer grote zorgen. En wel om de volgende redenen: 1....

Huisvesting vluchtelingen op Landgoed |Leudal

College overweegt huisvesting vluchtelingen toe te staan

a 24 f 2015

Aan: College van Leudal Heythuysen, 24 september 2015 Betreft: verzoek huisvesting vluchtelingen op Landgoed Leudal Geacht College, Wij namen kennis van het verzoek van Landgoed Leudal en COA voor huisvesting van vluchtelingen op Landgoed Leudal te Haelen en uw mededeling dat u overweegt om hieraan wel of niet...

Pagina:|1|2|3|4|5|