Standpunten

Pagina:|1|2|3

Ontgrindingen bij Neer

Dringend verzoek aan College Leudal

g 07 r 2012

Wij hebben d.d. 4 december, in de Commissie Ruimte kennis genomen van plannen voor verdere ontgrindingen nabij Neer. Die presentatie heeft ons zeer onaangenaam verrast en wel om de volgende redenen. In februari afgelopen jaar is door de Raad het Masterplan Masterplassen vastgesteld met daarin beperkingen op het vlak van verdere...

Wat vindt Ronduit Open van de Begroting Leudal voor 2013

Algemene Beschouwingen 2013 raadsvergadering Leudal (7 november 2012)

d 07 b 2012

Financiën Uitgangspunt voor Ronduit Open is dat de gemeente Leudal financieel gezond is en ook blijft. Dat is een zware opgave. Want door de crisis lopen de inkomsten terug. Er wordt minder gebouwd, we verkopen minder grond voor woningen en bedrijfsterreinen. Tegelijkertijd lopen de uitgaven op. Er worden meer mensen werkeloos en er...

Akkoord Witte Huis Baexem

3ML-nieuws

a 13 f 2012

Foto: Burgem. Verhoeven tijdens kennismakingsbezoek met raadslid Ria Teluij. Baexem Woensdag is er eindelijk een doorbraak bereikt in de langslepende impasse rondom het Witte Huis aan de Rijksweg 12-14 te Baexem. Er speelde een conflict vanwege het feit dat het juridische en economische eigendom van het pand niet...

Woningsplitsing in Leudal

Beleidsnotitie

o 04 r 2012

Er zijn diverse overwegingen om opnieuw als Raad positie te bepalen met betrekking tot de mogelijkheden voor woningsplitsing. We noemen er enkele. We hebben te maken met een groot aantal oudere woningen die qua omvang te groot zijn voor bewoning door kleine gezinnen. Ze zijn gebouwd in een tijd waarin gezinnen gemiddeld aanmerkelijk...

De Toekomst van Basisonderwijs in Kleine Kernen

Beleidsnotitie

o 04 r 2012

Aanleiding Inmiddels moet worden vastgesteld dat voortbestaan van de basisschool in Haler een gepasseerd station is. Ondanks vele pogingen en intense inzet van burgers in Haler is het niet gelukt de school open te houden. Dat heeft bij velen in Haler een gevoel van teleurstelling opgeleverd. Men voelt zich niet gehoord en in ieder geval niet...

Brief aan College over harmonisatie beleid mbt gemeenschapshuizen

n 11 e 2011

In de gemeente zijn in vele kernen gemeenschapshuizen aanwezig. De eigendomssituatie is echter verschillend. Hiervoor werkt het College een harmonistiebeleid uit. Ronduit Open geeft in een brief aan het College van B&W overwegingen en voorstellenmet de vraag deze nadrukkelijk te betrekken bij het uitwerken van het harmonisatiebeleid. Klik...

Pagina:|1|2|3