Standpunten

Pagina:|1|2|3|4|

Motie van wantrouwen mbt weth van den Beuken

Weth handelde in strijd met aanbestedingsregels en informeerde de Raad niet

; 10 e 2015

Motie 3A.1 Motie van wantrouwen Inzake handelwijze wethouder van den Beuken bij aanbesteding bibliotheekwerk De raad van de gemeente Leudal, in vergadering bijeen op 13 oktober 2015, overwegende dat: 1. Er tijdens de aanbestedingsprocedure onder verantwoordelijkheid van wethouder van den Beuken is onderhandeld met...

Reactie Ronduit Open op begroting 2016

z 04 e 2015

Reactie Ronduit Open op de begroting van het college De inkt van de begroting was nog niet droog of diverse raadsleden van de coalitie staken al de loftrompet over de voorliggende begroting. Een eerste lezing van de begroting baart ons echter alweer grote zorgen. En wel om de volgende redenen: 1....

Huisvesting vluchtelingen op Landgoed |Leudal

College overweegt huisvesting vluchtelingen toe te staan

a 24 f 2015

Aan: College van Leudal Heythuysen, 24 september 2015 Betreft: verzoek huisvesting vluchtelingen op Landgoed Leudal Geacht College, Wij namen kennis van het verzoek van Landgoed Leudal en COA voor huisvesting van vluchtelingen op Landgoed Leudal te Haelen en uw mededeling dat u overweegt om hieraan wel of niet...

Handelen weth van den Beuken onaanvaardbaar

weth van den Beuken overtreedt regels rond aanbesteding en probeert dat te verbergen

a 24 f 2015

PERSBERICHT D66 Leudal en Ronduit Open: handelwijze van den Beuken in bibliotheekzaak ontoelaatbaar In juli al werden raadsvragen gesteld over het aanbestedingstraject bibliotheken. Nu begrijpen we waarom daar tot op de dag van vandaag nooit antwoord op is gegeven… Na bestudering van het bibliotheekdossier moeten we namelijk...

Gebrekkig beleid m.b.t. Kasteel Baexem

Opgelegde geheimhouding beperkt het werk als Raadslid

z 20 f 2015

Aan: College van Leudal Betreft: Gemeentelijk beleid m.b.t. Kasteel Baexem Heythuysen, 18 september 2015 Geacht College, Met verbazing heb ik kennis genomen van uw besluit om documenten m.b.t. Kasteel Baexem slechts onder strikte geheimhouding ter inzage te geven aan raadsleden. Mijn verbazing is...

De Feiten over het nieuwe Varkensbedrijf van van Rooy te Ell

o 24 a 2014

Het plan voor de vestiging van een nieuw varkensbedrijf aan de Hunnissenstraat in Ell heeft in 2008 en 2009 grote beroering gewekt in Ell en Kelpen-Oler. Tijdens een bijeenkomst indertijd in een bomvolle zaal de Prairie hebben heel veel inwoners van Ell en Kelpen-Oler hun zorgen en bezwaren geuit tegen dit plan. Door Samen Verder en...

GS ondersteunen standpunt Ronduit Open mbt N280 bij Baexem

d 22 j 2014

Persbericht N 280 GS ondersteunt de keuze van Ronduit Open voor variant 3C Ronduit Open is blij dat GS heeft gekozen voor variant 3C. Op basis van alle feiten verdient deze variant ook naar de mening van Ronduit Open de voorkeur. De leefbaarheid van Baexem verbetert omdat de geluidsoverlast aanzienlijk afneemt ten...

Ronduit Open wil Bibliotheek Roggel open houden.

o 18 b 2013

Betreft: sluiting bibliotheek Roggel Leudal, 16 november 2013 Geacht College, Met enige verbazing en teleurstelling lazen we het bericht dat de Bibliotheek in Roggel zal worden gesloten. Die verbazing is gebaseerd op de volgende punten: Volgens informatie van het Bibliocenter is de sluiting een gevolg van te hoge...

Gemeenschapshuizen worden de nieuwe Gemeentehuizen van de Burgers.

Een voorstel voor een nieuw beleid met betrekking tot gemeenschapshuizen

n 12 b 2013

Diverse gemeenschapshuizen hebben moeite om de exploitatie sluitend te maken. Recent meldde de Bombardon in Heythuysen dat men tegen een faillissement aan zat. Waarschijnlijk zullen die problemen nog toenemen. Ronduit Open wil niet stilzitten maar werken aan oplossingen. Daarom heeft de Fractie afgelopen weken hard gewerkt aan een voorstel...

Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2013

n 12 b 2013

Onderstaand kunt u de bijdrage van Ronuit Open voor de algemene beschouwingen lezen. Liever lezen vanaf papier? Klik hier voor het document. Geachte voorzitter, geachte dames en heren, kijkers thuis, De vaststelling van de begroting en daarbij behorende algemene beschouwingen is zo’n beetje het belangrijkste politieke moment...

Pagina:|1|2|3|4|