Standpunten

Pagina:|1|2|3|4

Brief aan College over harmonisatie beleid mbt gemeenschapshuizen

n 11 e 2011

In de gemeente zijn in vele kernen gemeenschapshuizen aanwezig. De eigendomssituatie is echter verschillend. Hiervoor werkt het College een harmonistiebeleid uit. Ronduit Open geeft in een brief aan het College van B&W overwegingen en voorstellenmet de vraag deze nadrukkelijk te betrekken bij het uitwerken van het harmonisatiebeleid. Klik...

Pagina:|1|2|3|4