Standpunten

Pagina:|1|2|3|4|5|

Ronduit Open wil Bibliotheek Roggel open houden.

o 18 b 2013

Betreft: sluiting bibliotheek Roggel Leudal, 16 november 2013 Geacht College, Met enige verbazing en teleurstelling lazen we het bericht dat de Bibliotheek in Roggel zal worden gesloten. Die verbazing is gebaseerd op de volgende punten: Volgens informatie van het Bibliocenter is de sluiting een gevolg van te hoge...

Gemeenschapshuizen worden de nieuwe Gemeentehuizen van de Burgers.

Een voorstel voor een nieuw beleid met betrekking tot gemeenschapshuizen

n 12 b 2013

Diverse gemeenschapshuizen hebben moeite om de exploitatie sluitend te maken. Recent meldde de Bombardon in Heythuysen dat men tegen een faillissement aan zat. Waarschijnlijk zullen die problemen nog toenemen. Ronduit Open wil niet stilzitten maar werken aan oplossingen. Daarom heeft de Fractie afgelopen weken hard gewerkt aan een voorstel...

Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2013

n 12 b 2013

Onderstaand kunt u de bijdrage van Ronuit Open voor de algemene beschouwingen lezen. Liever lezen vanaf papier? Klik hier voor het document. Geachte voorzitter, geachte dames en heren, kijkers thuis, De vaststelling van de begroting en daarbij behorende algemene beschouwingen is zo’n beetje het belangrijkste politieke moment...

Raadsvoorstel integriteitsbeleid Leudal

n 24 f 2013

Raadsvoorstel van Ronduit Open voor een Integriteitsbeleid voor de gemeente Leudal Aanleiding Op basis van praktijkervaringen is voorjaar 2012 de conclusie getrokken dat het integriteitsbeleid van Leudal aan herziening toe is. Die noodzaak wordt door Ronduit Open ten volle gedeeld. Om tot voortgang te komen heeft Ronduit Open in november...

Ronduit Open over de wisseling van wethouders in de gemeente Leudal

a 07 a 2013

Inbreng Ronduit Open in de Raad van 5 februari over de wisseling van wethouders Eerst zullen we ingaan op de situatie waarin de politiek in Leudal verkeert en we zullen ook ons voorstel toelichten om de verhoudingen in deze Raad te verbeteren. Vervolgens zullen we ingaan op de vraag wat volgens ons de werkelijke redenen voor het CDA...

Persbericht Ronduit Open

naar aanleiding van Crisis Leudal

z 20 j 2013

Ronduit Open neemt afstand van de wijze waarop het CDA de crisis in Leudal heeft veroorzaakt. Men voert drie drogredenen op voor de crisis terwijl al tevoren vaststond dat men met Samen Verder en de VVD in zee wilde. Twee goed functionerende wethouders (Joerie Minses en Mart Janssen) worden nu door het CDA gedwongen op te stappen. Men geeft...

Ontgrindingen bij Neer

Dringend verzoek aan College Leudal

g 07 r 2012

Wij hebben d.d. 4 december, in de Commissie Ruimte kennis genomen van plannen voor verdere ontgrindingen nabij Neer. Die presentatie heeft ons zeer onaangenaam verrast en wel om de volgende redenen. In februari afgelopen jaar is door de Raad het Masterplan Masterplassen vastgesteld met daarin beperkingen op het vlak van verdere...

Wat vindt Ronduit Open van de Begroting Leudal voor 2013

Algemene Beschouwingen 2013 raadsvergadering Leudal (7 november 2012)

d 07 b 2012

Financiën Uitgangspunt voor Ronduit Open is dat de gemeente Leudal financieel gezond is en ook blijft. Dat is een zware opgave. Want door de crisis lopen de inkomsten terug. Er wordt minder gebouwd, we verkopen minder grond voor woningen en bedrijfsterreinen. Tegelijkertijd lopen de uitgaven op. Er worden meer mensen werkeloos en er...

Akkoord Witte Huis Baexem

3ML-nieuws

a 13 f 2012

Foto: Burgem. Verhoeven tijdens kennismakingsbezoek met raadslid Ria Teluij. Baexem Woensdag is er eindelijk een doorbraak bereikt in de langslepende impasse rondom het Witte Huis aan de Rijksweg 12-14 te Baexem. Er speelde een conflict vanwege het feit dat het juridische en economische eigendom van het pand niet...

Woningsplitsing in Leudal

Beleidsnotitie

o 04 r 2012

Er zijn diverse overwegingen om opnieuw als Raad positie te bepalen met betrekking tot de mogelijkheden voor woningsplitsing. We noemen er enkele. We hebben te maken met een groot aantal oudere woningen die qua omvang te groot zijn voor bewoning door kleine gezinnen. Ze zijn gebouwd in een tijd waarin gezinnen gemiddeld aanmerkelijk...

Pagina:|1|2|3|4|5|