Standpunten

Pagina:|1|2|3|4|5

De Toekomst van Basisonderwijs in Kleine Kernen

Beleidsnotitie

o 04 r 2012

Aanleiding Inmiddels moet worden vastgesteld dat voortbestaan van de basisschool in Haler een gepasseerd station is. Ondanks vele pogingen en intense inzet van burgers in Haler is het niet gelukt de school open te houden. Dat heeft bij velen in Haler een gevoel van teleurstelling opgeleverd. Men voelt zich niet gehoord en in ieder geval niet...

Brief aan College over harmonisatie beleid mbt gemeenschapshuizen

n 11 e 2011

In de gemeente zijn in vele kernen gemeenschapshuizen aanwezig. De eigendomssituatie is echter verschillend. Hiervoor werkt het College een harmonistiebeleid uit. Ronduit Open geeft in een brief aan het College van B&W overwegingen en voorstellenmet de vraag deze nadrukkelijk te betrekken bij het uitwerken van het harmonisatiebeleid. Klik...

Pagina:|1|2|3|4|5