Verkiezingsnieuws

Aankoop pand Huskens, Grathem

d 19 r 2018 - Fractie Ronduit Open

Aankoop perceel Huskens, Grathem

Ronduit Open heeft ingestemd met de aankoop van het perceel van voormalig transportbedrijf Huskens aan de markt in Grathem. Hierdoor verdwijnt er definitief een milieuhinderlijk bedrijf uit de kern van Grathem en verbetert er de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om in te kunnen stemmen met het raadsvoorstel hebben wij wel om enkele toezeggingen gevraagd. Voorgesteld werd om het perceel voor een half miljoen euro te kopen, zonder dat het raadsvoorstel een toekomstplan voor het perceel bevatte. Aankopen terwijl volstrekt niet duidelijk is wat we met het perceel gaan doen getuigt van weinig zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en kan ook niet worden uitgelegd naar andere kernen. Toegezegd werd dat het college in 2019 aan de slag gaat met de ontwikkeling van woningbouw op het perceel. De verschillende opties zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De portefeuillehouder liet weten dat er zich al geĂ¯nteresseerde ontwikkelaars hebben gemeld.