Verkiezingsnieuws

Brief aan College over functioneren BSGW

z 04 n 2018

Aan: College van B & W
Heythuysen, 2 maart 2018
Betreft: Functioneren BSGW

Geacht College,


Er zijn in het verleden herhaaldelijk klachten geweest over het functioneren van BSGW, de
organisatie waarin gemeenten en Waterschap samenwerken op belastingterrein. Er is ook
beterschap beloofd.


Zeer helaas blijken genomen maatregelen nog weinig, althans zeer onvoldoende, effect te
hebben. Alleen al de afgelopen week werd ik geconfronteerd met ervaringen van burgers die
droevig stemmen. Burgers die kwijtschelding van belastingheffing hebben gekregen op basis
van onvoldoende inkomen, ontvangen aanmaningen omdat ze hun belasting nog niet hebben
betaald!
Nog ernstiger is de ervaring dat een burger bezwaar maakt tegen een aanslag, na lange tijd
informeert hoe het met de afhandeling staat van het bezwaarschift en te horen krijgt dat het
bezwaarschift is zoekgeraakt. Hij dient een nieuw bezwaarschrift in en …… na enige tijd
blijkt dat ook dit herhaalde bezwaarschrift onvindbaar is. Hij wordt verzocht een derde keer
een bezwaarschift in te dienen.


Deze en dergelijke ervaringen geven aan dat het niet om incidenten gaat maar dat er
structureel iets mis is met de wijze waarop de BSGW functioneert. Belastingzaken zijn voor
burgers niet de meest populaire aangelegenheden maar het kan en mag niet zo zijn dat de
overheid zelf de zaken zo slecht op orde heeft.


Ik roep u op u een beeld te vormen van de interne gang van zaken en niet langer genoegen te
nemen met toezeggingen die niet of zeer onvoldoende worden nagekomen. De BSGW is
opgericht om zaken beter te laten verlopen. Dan mag het na jaren niet teveel gevraagd zijn om
te eisen dat die voordelen ook in de praktijk blijken en burgers niet langer met genoemde
ervaringen worden geconfronteerd.


Heel graag verneem ik welke stappen u gaat ondernemen. De problemen zullen u zeker niet
onbekend zijn.


Met vriendelijke groet,
Thieu Wagemans, raadslid Ronduit Open