Verkiezingsnieuws

Een coalitie-akkoord voor Samen Verder, Ronduit Open en D66

g 25 a 2018

Persbericht 22 mei 2018

Samen Verder, Ronduit Open en D66 bereiken akkoord.


Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn tot een coalitieakkoord gekomen. De afgelopen week heeft
de ambtelijke organisatie het akkoord financieel doorgerekend en team communicatie heeft de
eindredactie en vormgeving van het akkoord voor rekening genomen.
Uiterlijk morgen (23 mei) wordt het akkoord openbaar gemaakt en tijdens de raadsvergadering van
29 mei wordt het akkoord besproken in de raad. Aansluitend staat de benoeming van de wethouders
op de agenda, en vervolgens komt de invulling van de vrijgekomen raadszetels bij Samen Verder,
Ronduit Open en D66aan de orde.
De nieuwe coalitie zal bestaan uit vijf wethouders (4,25 fte), en hiervoor zijn de volgende personen
kandidaat gesteld:
 Arno Walraven Samen Verder (1 fte)
 Piet Verlinden Samen Verder (0,75 fte)
 Stan Backus Ronduit Open (1 fte)
 Mart Janssen Ronduit Open (0,7 fte)
 Robert Martens D66 (0,8 fte)
Na de benoeming op 29 mei gaat het nieuwe college samen met de burgemeester aan de slag met de
portefeuilleverdeling.
We willen onze dank uitspreken aan de ambtenaren die ons prima geïnformeerd en ondersteund
hebben bij de totstandkoming van het akkoord.


Namens Ronduit Open, D66 en Samen Verder


Michel Graef
Coördinator onderhandelingen