Verkiezingsnieuws

Wethouders nieuwe college gekozen, benoemd en beëdigd.

z 03 r 2018

Op dinsdag 29 mei is het nieuwe college benoemd. Nadat het coalitie akkoord is gepresenteerd zijn de 5 wethouders gekozen, benoemd en beëdigd. De wethouders zijn Arno Walraven en Piet Verlinden (Samen Verder), Robert Martens (D66) en Stan Backus en Mart Janssen (Ronduit Open). Drie wethouders keren terug (Arno, Piet en Stan), twee wethouders zijn nieuw (Robert en Mart)

Helaas verliep de stemming voor onze kandidaat Mart Janssen erg rommelig. Voorafgaand aan de stemming bleek dat Mart geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kon overleggen. Reden daarvoor was dat de gemeente die te laat had aangevraagd. Een behoorlijke misser. Een valse start.

Er waren drie stemrondes nodig om hem te benoemen tot wethouder. In de eerste twee stemrondes kreeg Janssen te weinig steun. Opvallend, omdat coalitiepartijen meestal voor elkaars kandidaat-wethouders stemmen. Uiteindelijk kreeg Mart in de 3e stemronde 15 van de 23 uitgebrachte stemmen.

Jammer dat het college op deze manier een start moest maken. De collega-wethouders hebben het volle vertouwen in Mart uitgesproken.