Verslagen raadsvergadering

Pagina:1|2|3|4|5|6|7|

Wijziging Geurverordening

Raad besluit geurnormen aan te scherpen

d 22 a 2017

Raad besluit Geurverordening aan te scherpen Bij de vorming van de nieuwe coalitie met Samen Verder hebben we erop aangedrongen maatregelen te nemen voor verbetering van de kwaliteit van het buitengebied. In de raadsvergadering van 14 februari jl. heeft dat geleid tot vaststelling van een nieuwe Geurverordening. Het maximaal...

Standpunt Ronduit Open Geurbeleid Intensieve veehouderij in Raad

g 23 r 2016

Geurbeleid in de Raad van 20 december 2016 Een van de uitgangspunten voor Ronduit Open is het opkomen voor wat kwetsbaar is. Dat geldt allereerst voor burgers, maar ook voor natuur, landschap en culturele waarden. In het coalitieakkoord met Samen Verder heeft Ronduit Open opgenomen om de geurkwaliteit in het buitengebied te...

Standpunt Ronduit Open over subsidies in de Raad van 13 december 2016

g 23 r 2016

Subsidies Alweer enige tijd geleden besloot een meerderheid van de gemeenteraad om alle verenigingen te korten met 50%. Ronduit Open stemde hier destijds niet mee in. Toen Ronduit Open een coalitie aanging met Samen Verder werd besloten om niet meer te bezuinigen op de subsidies voor stichtingen en verenigingen totdat er in...

Standpunt Ronduit Open over de N280 in de Raad van 2 februari 2016

a 04 a 2016

Bijdrage Thieu Wagemans over N280 in Raad van 2 februari 2016 Over de N280 valt veel te zeggen. Ik ga achtereenvolgens in op vier punten, namelijk: · De vraag of Variant 5E zou moeten worden onderzocht · De bijdrage van 10 miljoen euro die de gemeente aanbiedt aan de provincie · Het...

Bijdrage Stan Backus over handelwijze weth vd Beuken en College

a 04 a 2016

Bijdrage Fractievoorzitter Stan Backus Raad 2 februari 2016 over subsidies muziekverenigingen Op 22 december , ruim een maand geleden zaten we als raad van Leudal hier ook al bij elkaar. U zult het niet vergeten zijn. We spraken toen over het handelen van wethouder van den Beuken in het debat over het inmiddels bekend...

Ronduit Open in de Raad van 20 mei 2014

g 23 a 2014

Het jaarverslag over 2013 stemde niet vrolijk. Voor het eerst in de geschiedenis van Leudal sloot de jaarrekening met een tekort van meer dan 800.000 euro. Dat werd geweten aan het feit dat extra geld nodig was voor het onderhoud van gebouwen. De werkelijke reden is echter dat er veel te veel geld is uitgegeven zonder echte noodzaak. Terwijl...

Ronduit Open in de Raad (11 februari 2014)

n 11 a 2014

Groenonderhoud en wegenonderhoud Ronduit Open gaat niet mee met de bezuinigingen die het College wil doorvoeren. De klachten over het slechte onderhoud zijn legio. Maar het College weet van niks. Ons voorstel om op de kosten die de gemeente zelf maakt te bezuinigen, maakte in deze Raad geen schijn van kans. Partijen geven graag geld...

Ronduit Open in de Raad van 17 december 2013

g 20 r 2013

N280. Op basis van harde feiten kiest Ronduit Open voor variant 3c. Waarom? 1. De geluidsbelasting neemt aanzienlijk af; 2. Minder verkeer door de Dorpstraat; 3. Prima mogelijkheden voor de verfraaiing van de entree van Baexem; 4. Landbouw, landschap en natuur worden niet ingrijpend aangetast; 5. Waarschijnlijk goedkoper voor...

Ronduit Open in de Raadsvergadering van 8 oktober

n 08 e 2013

Een vergaderavond met een voorspelbaar verloop. Het CDA en Samen Verder bepalen de beslissingen in de Raad, de andere partijen vervullen de rol van bijsluiter. Ruiter - Grote Kampweg 49. In maart besloot de Raad dat uitkoop van de woning van Ruiter de enige mogelijkheid was om tot een blijvende oplossing te komen. Het College zou gaan...

Ronduit Open in de Raadsvergadering van 10 september

n 10 f 2013

Rekenkamer-rapport Zelfsturing. Het rapport van de Rekenkamer, het onafhankelijke adviesorgaan voor Leudal, formuleerde zinnige aanbevelingen voor de Raad en het College. In het als vervolg hierop aan de Raad aangeboden Raadsvoorstel werd wèl vergeten dat er een door de Raad in 2012 breed aangenomen motie van Ronduit Open over dat...

Pagina:1|2|3|4|5|6|7|